Synoniemen van Verandering

2020-04-03

Verandering

In essentie is de enige reden om aan new business planning te doen het bestaan van verandering. Veranderingen op allerlei fronten knagen aan de bestaande positie van de organisatie en de manier waarop het is ingericht. Veranderingen in marktomstandigheden, productspecificaties, technologie en organisatie beïnvloeden de huidige en toekomstige concurrentiepositie van een organisatie. Om zich zo optimaal mogelijk voor te bereiden op de toekomst dient een organisatie niet alleen de veranderingen wel...

2020-04-03

verandering

verandering - Zelfstandignaamwoord 1. iets dat anders is geworden Door de laatste verandering van het kruispunt is de doorstroming een stuk beter geworden. Woordherkomst Naamwoord van handeling van veranderen met het achtervoegsel -ing

2020-04-03

verandering

verandering - zelfstandig naamwoord uitspraak: ver-an-de-ring 1. het anders maken of worden ♢ de verandering van de schooltijden is niet gunstig 1. verandering van spijs doet eten [als je regelmatig iets anders eet, blijf je er zin in houden] 2. ergens verandering in brengen [he...

2020-04-03

Verandering

Verandering - van eigenaar van het voorwerp der verkering : wanneer de verzekerde het voorwerp der verzekering, of zijn daaraan verbonden belang vervreemdt, hetzij door verkoop of op eenige andere wijze, dan loopt, zelfs zonder uitdrukkelijke overdracht, de verzekering ten voordeele van den nieuwen eigenaar door. Wordt dus door eene oorzaak, waartegen verzekerd is, eene schade geleden, die voor rekening van den kooper komt, dan heeft deze recht op schadevergoeding van den assuradeur, ofschoon d...

2020-04-03

Verandering

(= anders worden), uitgangspunt der Aristotelisch-Thomistische wijsbegeerte. Elke v. veronderstelt iets blijvends, nl. datgene wat verandert, en iets nieuws, nl. datgene waarin het verandert en waardoor het iets anders is: het eerste heet dan materie (potentie), het tweede de vorm (act); bijv. een marmerblok verandert in een standbeeld. Dit laatste specificeert de v. in zelfstandigheidsverandering, hoedanigheidsverandering, hoegrootheidsverandering en plaatselijke v. Zie ➝ Hylomorphisme; Act en...

2020-04-03

verandering

(vər'andəring) v. (-en; -etje) 1. Algm. het veranderen, wijziging, wisseling : alle is geen verbetering. 2. Inz. afwisseling : doet leven.