Wat is de betekenis van Verandering?

2023-12-06
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

verandering

verandering - Zelfstandignaamwoord 1. iets dat anders is geworden Door de laatste verandering van het kruispunt is de doorstroming een stuk beter geworden. Woordherkomst Naamwoord van handeling van veranderen met het achtervoegsel -ing

2023-12-06
Begrippenlijst consultancy and venturing

Jim Emanuels (2017)

Verandering

In essentie is de enige reden om aan new business planning te doen het bestaan van verandering. Veranderingen op allerlei fronten knagen aan de bestaande positie van de organisatie en de manier waarop het is ingericht. Veranderingen in marktomstandigheden, productspecificaties, technologie en organisatie beïnvloeden de huidige en toekomstige concur...


Direct alle 12 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-06
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

verandering

verandering - zelfstandig naamwoord uitspraak: ver-an-de-ring 1. het anders maken of worden ♢ de verandering van de schooltijden is niet gunstig 1. verandering van spijs doet eten [als je regelmati...

2023-12-06
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

verandering

(de, -en) in België ook: verbouwing - veranderingen doen, verbouwen. De nieuwe uitbaters willen eerst wat veranderingen doen. - HV, 30-12-2002.

2023-12-06
Zuidnederlands Woordenboek

Walter De Clerck (1981)

verandering

Verbouwing; vaak in advert. in de verb. wegens veranderingen (te koop) e.d. Wegens veranderingen: toonzaal keuken, massieve paneeldeuren, Westkust 26/8/1976, p. 7. Buitenkans wegens veranderingen: afwastafel in inox, Rupelgalm 2/12/1976. Voor veranderingen of nieuwbouw. Meer dan 1500 m marmer in voorraad, Boom 3/12/1976...

2023-12-06
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Verandering

s., foroaring, oergong; een grote, in hiele omset(ting); totale —, omkear.

2023-12-06
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Verandering

v. (-en), 1. het veranderen, anders maken of worden : alle verandering is geen verbetering', verandering van geloof, van denkwijze ; — keer : er is verandering in de ziekte gekomen; afwisseling : van verandering honden ; (spr.) verandering doet leven, geeft nieuwe lust; verandering van spijs doet...

2023-12-06
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

verandering

v. veranderingen (het veranderen; wijziging, wisseling): verandering van weer; verandering ondergaan; verandering in iets brengen; voor de verandering; veranderingen aanbrengen; verandering van spijs; alle verandering is geen verbetering.

2023-12-06
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Verandering

(= anders worden), uitgangspunt der Aristotelisch-Thomistische wijsbegeerte. Elke v. veronderstelt iets blijvends, nl. datgene wat verandert, en iets nieuws, nl. datgene waarin het verandert en waardoor het iets anders is: het eerste heet dan materie (potentie), het tweede de vorm (act); bijv. een marmerblok verandert in een standbeeld. Dit laatste...

2023-12-06
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

verandering

(vər'andəring) v. (-en; -etje) 1. Algm. het veranderen, wijziging, wisseling : alle is geen verbetering. 2. Inz. afwisseling : doet leven.

2023-12-06
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Verandering

v. (-en), 1. het veranderen: alle verandering is nog geen verbetering; 2. afwisseling; verandering van spijs doet eten; 3. wijziging.

2023-12-06
Handelslexicon

J. Hagers (1910)

Verandering

Verandering - van eigenaar van het voorwerp der verkering : wanneer de verzekerde het voorwerp der verzekering, of zijn daaraan verbonden belang vervreemdt, hetzij door verkoop of op eenige andere wijze, dan loopt, zelfs zonder uitdrukkelijke overdracht, de verzekering ten voordeele van den nieuwen eigenaar door. Wordt dus door eene oorzaak, waart...