Wat is de betekenis van Venusberg?

2023-03-29
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Venusberg

m. (-en), 1. (ontl.) onderste, enigszins gewelfde gedeelte van de buik, boven de geslachtsdelen (mons Veneris); 2. berg waarin Venus woont, volgens de oude Duitse sage ; 3. het verheven deel van de handpalm onder de duim.

Lees verder
2023-03-29
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Venusberg

de Hörselberg in Thüringen, waarin de sage v. → Tannhauser speelt.

2023-03-29
Jozef Verschueren

Jozef Verschueren (1930)

venusberg

('ve:nuz) m. (en) Ontl. vetrijke verhevenheid tussen de onderbuik en de geslachtsdelen. Syn. schaamberg.

2023-03-29
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Venusberg

Venusberg - 1) naam van verscheidene bergen in Duitschland, vooral in Zwaben, die in sagen en legenden worden aangewezen als de plaats waar Venus hof houdt; zij, die daar tot haar afdalen, gelijk sommigen deden (Hendrik van Limburg, Tannhauser), loopen groot gevaar de eeuwige zaligheid te verliezen; daarom zit aan den ingang van haar verblijf de „t...

Lees verder
2023-03-29
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Venusberg

in het Duitse volksgeloof een onderaards verblijf waar schone vrouwen wonen en waar men zich aan allerlei uitspattingen te buiten gaat. Aan de ingang zit Eckhout, die de mensen waarschuwt. De naam kwam in de 15e eeuw in gebruik onder klassieke invloed; Venus neemt hier de plaats in van Holda of Frau Holle. Van de dichter Tannhauser werd verteld dat...

Lees verder
2023-03-29
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Venusberg

naam van verscheidene bergen in Duitschland, vooral in Zwaben, die in sagen en legenden worden aangewezen als de plaats waar Venus hof houdt; zij die daar tot haar afdalen en eenigen tijd bij haar verwijlen, gelijk sommigen doen (Hendrik van Limburg, Tannhauser, Schnewburger), loopen groot gevaar de eeuwige zaligheid te verliezen; daarom zit aan de...

Lees verder
2023-03-29
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Venusberg

Venusberg (De) is volgens de Duitsche sage een berg, waarin „Vrouw Venus" zich bevindt met eene vorstelijke Hofhouding, terwijl zij ook menschen derwaarts lokt, die er ten koste hunner zaligheid zich wijden aan een leven van genot en vreugd. Aan den ingang echter houdt de getrouwe Eckart de wacht, om allen, die er naderen, te waarschuwen. Gewoonlij...

Lees verder