Wat is de betekenis van Venus (godin)?

2023-03-29
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Venus (godin)

(Rom. Oudheid), oorspronkelijk Oud-Italische godin van de lente, later de Romeinsche godin van de schoonheid en de liefde, vereenzelvigd met de Grieksche Aphrodite. Als Venus Genetrix was zij de moeder van Aeneas en de stammoeder der Iuliërs. In de kunst is het meest bekend de zgn. Venus van Milo in het Louvre te Parijs. Weijermans.

Lees verder
2023-03-29
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Venus (godin)

Venus (godin) - (grondbeteekenis: de liefelijke, vriendelijke), oorspr. een Lat. godin van de lente, tuinen en verschillende gewassen en als zoodanig door tuinders en wijnbouwers vereerd; zij stichtte vriendschap en verbintenis onder de menschen, waarom haar een tempel in Lavinium gewijd was ; vandaar wordt ook de cloacina, een heiligdom van V. te...

Lees verder
2023-03-29
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Venus (godin)

Ouditalische tuinbouwgodin; vanaf de hellenistische tijd werd zij gelijkgesteld met Afrodite, en vereerd als godin van de liefde en de schoonheid. Cupido is haar zoon. Haar cultus werd bevorderd door Sulla en Gnaeus Pompeius Magnus, daarna, als Venus Genetrix, door Caesar en Augustus, die zich als haar nakomelingen beschouwden via Aeneas. Beroemd w...

Lees verder
2023-03-29
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Venus (godin)

de godin der liefde bij de oude Romeinen, identiek met de Aphrodite (zie dat art.) der Grieken. Men onderscheidde de Aphrodile Urania (godin der reine liefde) van de Aphrodile Pandemos (godin der zinnelijke liefde en van den wellust, die de Romeinen V. Vidgivaga of V, Vulgaris. d. i. Gemeenc Venus, noemden). De godin Astarte (zie dal woord) was alm...

Lees verder