Wat is de betekenis van Venus?

2019
2023-01-27
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Venus

Venus - Eigennaam 1. (astronomie) vanaf de zon de tweede planeet van ons zonnestelsel 2. Romeinse godin van de liefde

Lees verder
2017
2023-01-27
Grieks-Romeinse Oudheid

XYZ van de Grieks-Romeinse Oudheid

Venus

Venus - Romeinse, eigenlijk Ouditalische godin. Aanvankelijk was zij erg onbelangrijk en was zij de beschermster van de moestuinen, boomgaarden, bloemen en planten. Een eigen, georganiseerde cultus had zij oorspronkelijk niet, behalve in het stadje Ardea bij Lavinium in Latium. Wel vierden de tuiniers haar feest, de Vinalia rustica, op 19 augustus....

Lees verder
2017
2023-01-27
Rijksmuseum

The Rijksmuseum is the Museum of the Netherlands.

Venus

In de Griekse mythologie is Aphrodite de godin van de liefde en de vruchtbaarheid. De Romeinen noemden haar Venus. Zij wordt in de kunst vaak vergezeld door haar hulpje, Eros, wiens liefdespijlen onweerstaanbaar zijn. Aphrodite was de dochter van Zeus, de oppergod, en Dione. Een ander verhaal vertelt dat zij niet is geboren, maar verrezen uit het s...

Lees verder
2017
2023-01-27
Prostituees en pooiers

Jargon & Slang van Prostituees en pooiers

Venus

Venus - vrouw van lichte zeden. Aan Venus offeren: bordelen bezoeken. Vgl. Du. der Venus opfern.

2004
2023-01-27
Kunst ABC

meer dan 1000 termen

Venus

Zie Aphrodite.

1998
2023-01-27
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Venus

aan - offeren schertsende uitdr. voor ‘copuleren’. Ook in het Duits: der Venus opfern. Venus is de godin van de lichamelijke liefde. Een venustempel of -winkel is een bordeel; een venuskamenierster is een prostituee.

Lees verder
1997
2023-01-27
Vloeken

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg: Vloeken, een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie (SDU, 2001).

Venus

Venus was een Ouditalische godin van weinig betekenis. Aanvankelijk was zij de beschermster van de moestuinen, boomgaarden, bloemen en planten. Van lieverlede belichaamde zij naast de ontluikende schoonheid van planten en bloemen ook de liefde en de vruchtbaarheid. Later werd zij met Aphrodite vereenzelvigd. Reeds in het Middelnederlands zwoer men...

Lees verder
1992
2023-01-27
Symbolen

Hans Biedermann

Venus

Grieks Aphrodite. Volgens de Griekse mythe werd ze aan de kust van Cyprus uit het schuim van de zee geboren (Aphrodite is van ‘aphros’, schuim, afgeleid); haar bijnaam luidde Anadyomene, ‘(uit de zee) oprijzende’, en het metaal koper (Lat. cyprum, cyprium: metaal uit Cyprus) was aan haar gewijd.

1985
2023-01-27
Oosthoek1985

Oosthoek Encyclopedie

Venus

Gerekend vanaf de zon de tweede planeet van het zonnestelsel. Venus is op de maan na onze naaste buur in het zonnestelsel en zij komt qua grootte, massa en gemiddelde dichtheid veel overeen met de aarde. De atmosfeer is echter geheel anders samengesteld. Het dichte wolkendek maakt directe waarnemingen van het oppervlak onmogelijk. Voor de komst van...

Lees verder
1981
2023-01-27
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Venus

1. mooiste en helderste planeet aan de hemel. Daar zij zich dichter bij de zon bevindt dan de aarde, kan zij ten hoogste 45° links of rechts van de zon aan de hemel komen te staan en is dan ook onze bekende ochtend- of avondster, naarmate zij rechts van de zon staat en deze voorafgaat, of links van de zon staat en deze in haar dagelijkse bewegi...

Lees verder
1977
2023-01-27
Erotisch woordenboek

Hans Heestermans

venus

venus - godin van de lichamelijke liefde; vandaar ook: 1°. Vrouw van lichte zeden. Bin je zulk ien Venus? bin je zulk ien ritsige teef?, v. BOGAART, Nieuwsg. Aegje 36 [1679]. 2°. Lichamelijke liefde, geslachtsgemeenschap. Soo Soude nochtans niet moeten nootsakelijk volgen, dat die quaetaerdigheyt (een geslachtsziekte, H.) uit een vuyle Venu...

Lees verder
1972
2023-01-27
OHS1

Oosthoek Encyclopedie supplement

Venus

gerekend vanaf de zon de tweede planeet van het zonnestelsel. Venus is op de maan na onz e naaste buur in het zonnestelsel en zij komt qua grootte, massa en gemiddelde dichtheid veel ove een met de aarde. De atmosfeer is echter geheel anders samengesteld. Het dichte wolkendek maakt directe waarnemingen van het oppervlak onmogelijk. Voor de komst v...

Lees verder
1961
2023-01-27
Mythologische Encyclopedie

Geschreven door Dr. A. van Anken

VENUS

Ouditalische vegetatiegodin, beschermster van tuinen en wijngaarden. Later onder Griekse invloed geworden tot godin van liefde en schoonheid, en geheel vereenzelvigd met Aphrodite. Uit haar verbintenis met de sterveling Anchises werd de heros Aeneas geboren. Voortdurend waakte zij over haar zoon tijdens zijn zwerftocht van Troje naar Italië, (...

Lees verder
1959
2023-01-27
Kunstgeschiedenis

Uitgave 1959 Amsterdam Boek

Venus

In de Romeinse mythologie de godin van de vruchtbaarheid, de schoonheid en de liefde, zie Romeinen – tweede eeuw.

1955
2023-01-27
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Venus

godin der liefde en der schoonheid; planeet

1952
2023-01-27
Frans woordenboek (FR-NL) 1950

Dr. F.P.H. Prick van Wely

Vénus

Venus.

1951
2023-01-27
Woordenboek Engels (EN-NL) 1951

Dr. F.P.H. van Wely

Venus

Venus.

1951
2023-01-27
Duits woordenboek (DU-NL) 1951

Dr. H. W. J. Kroes

Venus

Venus; die de planeet Venus.

1950
2023-01-27
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Venus

oude Italische godin van vruchtbaarheid en tuinbouw, later vereenzelvigd met de Gr. Aphrodi'te. Zij gold als de moeder van Aene'as en de stammoeder der Juliërs. April, als lentemaand, was haar gewijd.

Lees verder
1949
2023-01-27
Woordenboek Latijn

Geschreven door Dr. J.F.L. Montijn

Venus

I. vĕnŭs, nĕris, f. bevalligheid, schoonheid, liefelijkheid, behoorlijkheid. II. vēnŭs, ūs, en i, m. verkoop, slechts in dat. en acc.; dat., veno dare alqd alci, verkopen, voor geld prijsgeven, Tac., veno exercere alqd, met iets handel drijven, Tac., posita veno, te koop gezet, Tac.; acc., venum dare, verkopen, Sall., venum ire, verkocht worden, Li...

Lees verder