Wat is de betekenis van Venus?

2024-07-20
Winkler Prins Studie

UNIEBOEK | HET SPECTRUM (2024)

2024-07-20
Winkler Prins Junior

Winkler Prins Encyclopedie

2024-07-20
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

Venus

Venus - Eigennaam 1. (astronomie) vanaf de zon de tweede planeet van ons zonnestelsel 2. Romeinse godin van de liefde

2024-07-20
Rijksmuseum

Rijksmuseum (2017)

Venus

In de Griekse mythologie is Aphrodite de godin van de liefde en de vruchtbaarheid. De Romeinen noemden haar Venus. Zij wordt in de kunst vaak vergezeld door haar hulpje, Eros, wiens liefdespijlen onweerstaanbaar zijn. Aphrodite was de dochter van Zeus, de oppergod, en Dione. Een ander verhaal vertelt dat zij niet is geboren, maar verrezen uit het s...

2024-07-20
Jargon & Slang van Prostituees en pooiers

Marc De Coster (2017)

Venus

Venus - vrouw van lichte zeden. Aan Venus offeren: bordelen bezoeken. Vgl. Du. der Venus opfern.

2024-07-20
ABC van de kunst

Douwe Brongers & Désirée Raemaekers (2004)

Venus

Zie Aphrodite.

2024-07-20
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc de Coster (1998)

Venus

aan - offeren schertsende uitdr. voor ‘copuleren’. Ook in het Duits: der Venus opfern. Venus is de godin van de lichamelijke liefde. Een venustempel of -winkel is een bordeel; een venuskamenierster is een prostituee.

2024-07-20
Vloeken lexicon

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg (1997)

Venus

Venus was een Ouditalische godin van weinig betekenis. Aanvankelijk was zij de beschermster van de moestuinen, boomgaarden, bloemen en planten. Van lieverlede belichaamde zij naast de ontluikende schoonheid van planten en bloemen ook de liefde en de vruchtbaarheid. Later werd zij met Aphrodite vereenzelvigd. Reeds in het Middelnederlands zwoer men...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-20
Prisma van de symbolen

Hans Biedermann (1992)

Venus

Grieks Aphrodite. Volgens de Griekse mythe werd ze aan de kust van Cyprus uit het schuim van de zee geboren (Aphrodite is van ‘aphros’, schuim, afgeleid); haar bijnaam luidde Anadyomene, ‘(uit de zee) oprijzende’, en het metaal koper (Lat. cyprum, cyprium: metaal uit Cyprus) was aan haar gewijd.