Wat is de betekenis van Velten?

2024-06-17
Vloeken lexicon

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg (1997)

Velten

Vernederlandste vorm van Valentin en het Middellatijnse Valentinas. Ook de variant Zint feiten komt in het WNT voor. Het woord, dat dus van origine een mannelijke persoonsnaam is, komt verder voor in de verbinding Sint-Velten, gans velten en pots velten, alle verouderde krachtwoorden, bastaardvloeken en verwensing...

2024-06-17
Voornamenboek

Dr. Johannes van der Schaar (1964)

Velten

m -> Valentinus (Du.).

2024-06-17
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Velten

Johannes, Duits toneelleider, 27.12.1640 Halle, ♱8.4.1693(?) Hamburg. Velten stichtte in 1678 een eigen reizend toneelgezelschap en werd in 1684 door de keurvorst van Saksen te Dresden gecontracteerd. Zijn weduwe zette het bedrijf voort. Velten, die veel Ned. kluchten alsmede Vondels Joseph in Dothan opvoerde, was de belangrijkste 17e-eeuwse toneel...