Wat is de betekenis van vedel?

2020
2021-10-27
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

vedel

historisch strijkinstrument. strijkinstrument uit de middeleeuwen en de renaissance dat in verschillende vormen voorkwam maar in de regel bestond uit een houten klankkast en een hals waarover zes snaren gespannen waren en dat geldt als de voorloper van de viool. Voorbeelden: Om de veelzijdigheid van het dansorkest te verduidelijken,...

Lees verder
2020
2021-10-27
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

vedel

(14e eeuw) (inf.) vrouwelijk geslachtsorgaan (vergeleken met een strijkinstrument, al eeuwen een populaire metafoor in de Engelse literatuur). • Met een wellustige grijns begon zij met haar mond mijn strijkstok warm en nat te maken, onderwijl met haar handen haar vedel vergrotend en bevoelend. (Jan Cremer: Ik Jan Cremer. Tweede Boek. 1966) &b...

Lees verder
2019
2021-10-27
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

vedel

vedel - Zelfstandignaamwoord 1. (muziekinstrument), (verouderd) een eenvoudig strijkinstrument in verschillende uitvoeringen De vedel is een voorloper van de huidige viool. vedel - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van vedelen ...

Lees verder
2017
2021-10-27
Soldaten

Jargon & Slang van Soldaten

Vedel

Vedel - een stuk vet in de soep; de kok in de kazerne.

2002
2021-10-27
Funerair Lexicon

Encyclopedisch woordenboek over de dood (2002)

Vedel

Een middeleeuws strijkinstrument en voorloper van de viool, een instrument dat gebruikt wordt in de dodendans. De vorm vertoont veel variatie, al naar gelang de streek waar het instrument werd gebouwd. zie ook: boogvedel, dodendans.

1993
2021-10-27
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Vedel

(veel) viool

1990
2021-10-27
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

vedel

vedel - Strijkinstrumenten met klankkast; bespeeld met een strijkstok.

1977
2021-10-27
Erotisch woordenboek

Hans Heestermans

vedel

vedel - (> veel). 1°. vrouwelijk schaamdeel; eig. ‘bep. soort strijkinstrument’. De bet. ‘vagina’ is wrsch. niet direct uit de eig. bet. ontstaan, maar secundair gevormd bij (strijk)stok ‘penis’ en vedelen ‘coïre’. Eng. jiddle en hd. Geige en ndl. viool hebben dezelfde erotische bet. Dat n...

Lees verder
1973
2021-10-27
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

vedel

v./m. (-s, -en), 1. middeleeuws, meestal vijfsnarig strijkinstrument ⓔ; 2. (mv.) middeleeuwse aanduiding voor de hele groep van strijkinstrumenten. ⓔ In de vroege middeleeuwen kwamen allerlei soorten vedels voor. Pas rond de 12e en 13e eeuw ontwikkelde zich een standaardtype, dat meestal vijf snaren, een ovale klankkast en o-vormige klankgaten beza...

Lees verder
1962
2021-10-27
Muziek Encyclopedie

Geschreven door S. van Ameringen (1962)

vedel

middeleeuws strijkinstrument met 3-5 snaren. Naast de ovale typen komen ook reeds vroeg vedels in gitaarvorm voor. Uit de vedel ontstond de lira da braccio, de directe voorloper van de viool.

Lees verder
1955
2021-10-27
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Vedel

viool, vedelen : op de viool spelen.

1952
2021-10-27
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Vedel

s., fidel.

1950
2021-10-27
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Vedel

v. (-s, -en).

1933
2021-10-27
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Vedel

(fiedel), Middeleeuwsch strijkinstrument in vsch. grootten en afwijkenden vorm, met de giga als kleinste model; in de 12e eeuw peervormig, daarna met lichte inbuigingen van den romp, afzonderlijken hals (met rechtopstaande stemschroeven), in tegenstelling met de rebec, waarvan hals en romp uit één stuk waren. In de 15e e. kreeg de v....

Lees verder
1919
2021-10-27
uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Vedel

waarnaast ook veel, fiedel en fietel, misschien uit het mlat. vitula (= viool): ook in de andere germ. talen komen verschillende vormen voor: ohd. fidula, mnd. vedelde), veddel(e), nhd. Fiedel, ags. fidele, eng. fiddle, ono. fidla; die wijzingen zijn niet verklaard, hoewel de verwantschap toch moeilijk te loochenen valt. De verscherping van de begi...

Lees verder
1898
2021-10-27
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

VEDEL

VEDEL - v. (-s, -en), VEEL, v. (-en), viool. VEDELTJE, o. (-s).