2020-01-26

Var

Var - dept. van Frankrijk ; 6000 K.M.2, 331.000 inw. ; genaamd naar de gelijkn. rivier ; omvat het grootste gedeelte van het Provençaalsche gebergte, dat in het Z. met dichte wouden bedekt is, terwijl de prachtige kust (Riviera) een rijken mediterranen plantengroei draagt. In het N. vindt men kaal kalkgebergte, dat door de laagte der Argens van de Noordelijke ketens, die tot de Alpen behooren, gescheiden is. In het Z. en in de dalen doet men aan vruchten(vooral zuidvruchten) en bloementeelt; de...

2020-01-26

VAR

Verenigde Arabische Republiek

2020-01-26

Var

Var, in het Italiaansch Varo en in het Latijn Varus, is de naam van eene kustrivier in het zuidoosten van Frankrijk. Zij ontspringt op de Zee-Alpen aan den voet van den Mont Pelaz en aan de grenzen van de departementen Basses Alpes en Alpes Maritimes. Zij heeft een snellen stroom, neemt de Tinea, de Vesubia en de Esteron in zich op en stort na een loop van 135 Ned. mijl, zonder ergens bevaarbaar te wezen, tusschen Nizza en Antibes zich uit in de Middellandsche Zee. De Var was tot 1860 (vóór de...

2020-01-26

var

var - Afkorting van voorziening algemene risico’s.

2020-01-26

VAR

VAR - m. (-ren), jonge stier; mannelijk zwijn.

2020-01-26

Var

1 v. godin van eed en trouw (Germ. mythologie); 2 Jonge stier; 3 Z. N. stier; 4 mannel. zwijn.

2020-01-26

VAR

Het in 1986 door Frits van Amersfoort opgerichte Van Amersfoort Racing kijkt terug op negen kampioenschappen in de periode tot 2001. De titels werden veroverd door Arie Ruitenbeek (1986, NL kampioen toerwagens Groep N), Frank Eglem (1988, NL en Benelux kampioen Formule Ford 1600), Jeroen Hin (1988, NF kampioen toerwagens Groep A), Marcel Albers (1989, NL kampioen FF 1600), Jos Verstappen (1992, Benelux kampioen Formule Opel), Bas Leinders (1996, EK Formule Opel; 1998 Duits F3 kampioen) en Jaap v...

2020-01-26

Var

1° Departement in Zuid-Frankrijk; opp. 6 023 km2; ca. 380 000 inw. (ca. 60 000 Ital.). Hoofdstad: Draguignan. Veel woest bergland, mooie bosschen. Mild klimaat aan de kust, vele wintertoeristenplaatsen. Schapenteelt. Veel wijnbouw; zuidvruchten, olijven, bloemen, kurk. In verband hiermede staat de industrie. Daarnaast bedrijven in verband met de oorlogsvloot (Toulon). Veel zeezoutwinning.2° Rivier in Zuid-Frankrijk, 135 km lang, niet bevaarbaar. De V. ontspringt bij de Mont Pelat en str...

2019-06-07

Varus (Var)

Varus (Var) - thans Var of Varo, tusschen Nicaea (Nizza, Nice) ten O. en Antipolis (Antibes) ten W., grensrivier tusschen Gallia Narbonensis en Italia (Liguria).

2016-12-30

Value at Risk (VaR)

Voor een bepaalde portefeuille, waarschijnlijkheid en tijdshorizon wordt de VaR gedefinieerd als een drempelwaarde waarbij de kans 1 op 2000 is dat het mark-to-market verlies op de portefeuille binnen een periode van 1 jaar deze drempelwaarde overschrijdt.

2017-01-25

Het begrip Verklaring arbeidsrelatie (VAR)

De verklaring arbeidsrelatie (hierna: VAR) is een verklaring die in het verleden door de Belastingdienst werd afgegeven. De VAR gaf zekerheid over de kwalificatie van de arbeidsrelatie tussen een opdrachtgever en opdrachtnemer. De VAR gaf zekerheid over de kwalificatie van de arbeidsrelatie tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer en daarmee voor een opdrachtgever zekerheid ten aanzien van de inhouding en afdracht van de loonheffingen. Daarnaast gaf een VAR duidelijkheid over de kwalificati...

2017-06-13

Verenigde Arabische Republiek (VAR)

Bondgenootschap van Egypte, Syrië en Jemen van 1958-61. Na de politieke successen in de Suez-crisis wilde de Egyptische leider Nasser zijn populariteit in de Arabische wereld uitbuiten en de Arabische eenheid versterken. Op zijn initiatief werd op 1 februari 1958 door Egypte en Syrië de Verenigde Arabische Republiek opgericht. Volksstemmingen in beide landen wezen Nasser als president aan. Op 8 maart 1958 trad ook Jemen tot de VAR toe. Dit samenwerkingsverband zette veel kwaad bloed bij Irak,...

2019-03-14

Acer palmátum var. disséctum MAXIM

Synoniem: A. disséctum THUNB., A. p. var. multífidum K. KOCH. Zeer breed uitgroeiende struik met sterk afstaande, soms boogvormige en bijna teruggeslagen twijgen; bladeren bij het uitlopen geel-groen, later heldergroen, aan beide zijden gelijk van kleur, 5-, soms 7-lobbig, de lobben naar de bladvoet zeer smal toelopend, veerdelig, met lang toegespitste top. Hiertoe behoren: A. p. var. disséctum-paúcum HORT.; een laagblijvende vorm met sterk teruggebogen twijgen; bladeren klein, heldergroe...

2019-03-14

X ulmus hollándica MILL. var. péndula REHD

Synoniem: U. smíthii HENRY, U. glábra var. péndula LOUD.. Een sierlijk groeiende treurboom, welke bij ons spaarzaam, in Engeland veel voorkomt en kenbaar is aan de lange, sterk afhangende dunne twijgen, welke aan de top behaard, later geheel kaal zijn en lichtbruin. Bladstelen 6-8 mm en spaarzaam behaard; bladeren gemiddeld 6-8 cm lang, bovenzijde heldergroen, kaal, onderzijde lichtgroen, zeer kort behaard, vooral in de nerfoksels, elliptisch, top kort toegespitst, met scheve bladvoet; bladr...

2019-03-14

X quércus hispánica LAM. var. lucombeána REHD

Synoniem: Q. cerrís var. lucombeána SWEET. Een bastaard van moseik en kurkeik, welke in Z.-Europa en landen met een gunstiger klimaat dan het onze, een vrij grote boom wordt met brede kroon, doch in ons land bijna alleen in kleine exemplaren voorkomt en een zeer beschutte, zonnige standplaats nodig heeft. Jonge twijgen grijsviltig, in de lengte enigszins gegroefd, bladstelen 3-8 mm lang, grijsviltig. Bladeren bovenzijde donkergroen, matglanzend, onderzijde meer of minder grijsviltig behaard m...

2019-03-14

X ulmus hollándica MILL. var. klémmer REHD

Synoniem: U. campéstris var. Klémmer GILLEK.. In groeiwijze en bladvorm gelijkt deze kegelvormig opgroeiende bastaardiep zeer veel op de vorige. Jonge twijgen spaarzaam behaard, spoedig kaal wordend, lichtbruin; knoppen lichtbruin, spaarzaam behaard, eirond; bladstelen 6-10 mm en kort behaard; bladeren gemiddeld 6-10 cm lang en 4-8 cm breed, bovenzijde heldergroen en schijnbaar kaal, ruw aanvoelend, onderzijde spaarzaam, zeer kort behaard met geel-groene nerven, eivormig, breed-eivormig of ova...

2019-03-14

X ulmus hollándica MILL. var. májor REHD

Synoniem: U. scábra var. májor GUERKE, U. C. var. major PLANCH.. Of deze iep wel onder de bastaarden gerekend kan worden is twijfelachtig; zekerheid van herkomst is uitgesloten. Wel heeft deze iep in bladvorm en groeiwijze de meeste overeenkomst met de bergiep. Hij wordt een hooggroeiende boom met zeer brede kroon, waarvan de uiterste twijgen enigszins hangen; de stam groeit niet tot in de top door en is kort aangezet met ruwe, langspletige schors. Jonge twijgen spaarzaam grijs behaard; blads...

2019-03-14

Acer opálus var. obtusátum HENRY

Z.-Europa; 6-12 m. Synoniem: A. obtusátum WALDST. et KIT.. Deze esdoorn komt bij ons meer voor dan de bovenstaande soort, doch gewoonlijk onder zijn synoniem. Hij vormt bij ons een brede, opgaande struik of kleine boom en kan voor kleine tuinen als solitairboom of struik worden aanbevolen. Ongeveer gelijk met de bladontwikkeling bloeit hij zeer rijk met tamelijk grote trossen lichtgele bloemen, welke in de nazomer worden opgevolgd door hangende trossen kleine, ronde vruchten met korte, brede...

2019-03-14

Acer palmátum var. sessilifólium SCHWER

Bladeren bovenzijde heldergroen, onderzijde iets glanzend lichtgroen, in het najaar tot donkergeel verkleurend, 5-, soms 7-lobbig en deze onregelmatig ingesneden of soms bijna weder gelobd; bladrand dubbel gezaagd; bladsteel 2-5 mm. Een zeer zelden voorkomende variëteit, een tot 2 m hoge, opgaand groeiende struik vormend.

2019-03-14

Acer palmátum var. thunbérgii PAX

Bladeren bij het uitlopen iets geelachtig getint, later dof donkergroen, in de regel 5-, soms 7-lobbig en deze tot op | van het blad ingesneden, beneden het midden het breedst en elkander bijna rakend, top zeer lang toegespitst, bladrand groot getand-gezaagd. Hiertoe behoren: A. p. var. atropurpúreum SCHWER.; bladeren purper-rood, in de nazomer iets groen verkleurend. A. p. var. atropurpúreum-novum HORT.; een selectie van bovenstaande vorm, met zeer donker-purperrood getinte bladeren, die zee...