Wat is de betekenis van Van heinde en ver(re)?

1977
2021-08-02
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoet, uitgegeven door Thieme Meulenhoff ©

van heinde en ver(re)

van wijd en zijd; eig. van dichtbij (heinde betekent letterlijk bij de hand) en veraf, doch de betekenis van het tweede woord heeft die van het eerste zo goed als verdrongen, zodat men er thans (en reeds bij Vondel) onder verstaat: van alle kanten, overal vandaan. Dialectisch is ook bekend niet hen of omtrent, op geen voeten of vamen, er helemaal n...

Lees verder
1925
2021-08-02
Nederlandse spreekwoorden

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden (1923-1925) door F.A. Stoett

Van heinde en ver(re)

D.i. van dichtbij en ver af, doch de beteekenis van het tweede woord heeft die van het eerste zoo goed als verdrongen, zoodat men er thans onder verstaat: van alle kanten, overal vandaan. In de middeleeuwen verre ende geheinde; 17de eeuw: om heinde en om bij naast ver' ende hent; om hent noch om veer; om heind of van verre....

Lees verder