Wat is de betekenis van Van dik hout zaagt men planken?

2024-07-21
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

van dik hout zaagt men planken

"Van dik hout zaagt men planken" is een Nederlandse uitdrukking die aangeeft dat men direct en zonder omhaal te werk gaat. Het suggereert dat men geen tijd verspilt en onmiddellijk overgaat tot de essentie of tot actie. Het wordt vaak gebruikt om aan te moedigen om resoluut en doelgericht te handelen.

2024-07-21
Lexicon Nederlandstalige gezegden

Wikiquote (2020)

Van dik hout zaagt men planken

niet al te nauwkeurig of zorgvuldig werken

2024-07-21
Spreekwoordenboek

Ed van Eeden (2017)

Van dik hout zaagt men planken

Toen pa mijn broer te pakken had, ging het van dik hout zaagt men planken: pa gaf mijn broer een pak slaag.

2024-07-21
Nederlandse spreekwoorden

F.A. Stoett (1923-1925)

Van dik hout zaagt men planken

D.w.z. wie het breed heeft, laat het breed hangen; het gaat er van dik hout zaagt men planken, van den hoogen boom af, alsof 't geen geld kost; op flinke wijze, in toepassing op iemand die slaag krijgt. Vgl. Spaan, 43: De gelieven speelden ondertussen van dik hout zaagt men planken, mooyweer; bl. 151: Een paar Meiden, die met zommige Kn...

2024-07-21
Levende taal verklarend woordenboek

T. Pluim (1921)

Van dik hout zaagt men planken

Dit zegt men, als het werk flink opschiet, vlug van de hand gaat. „Eerst wilde ’t werk niet vlotten, maar toen we medehulp kregen, ging ’t: van dik hout zaagt men planken.” Van dikke boomen immers kan men gemakkelijk en gauw planken zagen. Men behoeft daarbij niet al te zuinig te zijn, en zoo past men ook op een royale leven...