2020-02-25

Valsche munt

Valsche munt - zie MUNTMISDRIJVEN.

2020-02-25

Valsche munt

Valsche munt - zoowel het aanmaken van minderwaardige als volwaardige munten is strafbaar te onzent met gevangenisstraf van ten hoogste 7 jaren. De staat alleen heeft het recht van muntslag.