Wat is de betekenis van Valkenswaard?

2002
2021-07-31
Aad Struijs

Auteur "Het toppunt van Nederland"

Valkenswaard

Op de Nederlands-Belgische grens balanceert het natuurgebied de Plateaux. Hier zijn de enige vloeiweiden in Nederland te vinden. Dat zijn graslanden die worden 'bemest' door ze regelmatig onder water te zetten, zodat vruchtbaar slib achterblijft. De vloeiweiden worden twee keer per jaar gehooid. Ze hebben een interessante plantengroei en een rijke...

Lees verder
1997
2021-07-31
Monumenten in Noord-Brabant

Encyclopedie over monumenten in Noord Brabant (2010)

Valkenswaard

Dorp ontstaan uit een aantal kleine, vroeg-middeleeuwse agrarische nederzettingen, waarvan de kern Valkenswaard in 1565 een zelfstandige parochie werd. Vanaf de late 16de eeuw stond het dorp bekend als centrum van de valkerij. Dankzij de komst van de sigarenindustrie volgde na 1865 een tweede bloeiperiode. In 1934 werden gemeenten Borkel en Schaft...

Lees verder
1985
2021-07-31
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

VALKENSWAARD

gemeente in zuid-oost-Brabant, bestaande uit Valkenswaard en de kerkdorpen Dommelen, Borkel en Schaft. Aantal inwoners: 28.780 (1986); oppervlakte: 5.311 ha. Wapen: in azuur het beeld van St. Nicolaas, houdend in de rechterhand een kromstaf, terwijl hij de linkerhand beschermend uitstrekt boven drie kinderfiguren, staande op de rand van een kuip, h...

Lees verder
1981
2021-07-31
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Valkenswaard

(27 000 inwoners), gemeente in Noord-Brabant, ten zuiden van Eindhoven.

1973
2021-07-31
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Valkenswaard

Ned. gemeente in de prov. NoordBrabant, 53,12 km2, 27 250 inw., 92 % r.k., 2,5 %n.h., 1 % geref., 1,5 % overige en 3 % g. kerkg. Behalve de kern Valkenswaard omvat de gemeente de dorpen Dommelen, Borkel en Schaft. Van de beroepsbevolking werkt 2 % in de landen tuinbouw (op zandgrond), 46 % in de industrie (elektrotechnische industrie, metaalnijverh...

Lees verder
1949
2021-07-31
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Valkenswaard

gemeente in N.-Brabant. 5283 ha, 14.148 inw. Landbouw, veeteelt, sigaren-industrie, schoenfabrieken.

1933
2021-07-31
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Valkenswaard

gem. in N.-Brabant, 7500 inw.; vischteelt, sigarenfabrieken.

1933
2021-07-31
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Valkenswaard

Gem. in de prov. N.Brabant ten Z. van Eindhoven, bestaande uit de kerkdorpen V. (2 parochies), Dommelen, Borkel en Schaft. Opp. 5 283 ha; ong. 11 000 inw. (vnl. Kath.; ca. 450 Prot.). Landbouw en veeteelt; vnl. industrie; sigaren- en schoenfabrieken. In de sigaren-industrie werken ca. 2 000 arbeiders. Het Dommelsch bier is vermaard.V. heette vroege...

Lees verder
1916
2021-07-31
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Valkenswaard

Valkenswaard - gem. in N.-Brab.; 2055 H.A., alles zandgrond, behalve wat beekklei langs den Dommel. De gem. telt 5300 inw., die vooral van landbouw leven, terwijl in ’t dorp V. in de laatste jaren ook veel nijverheid wordt uitgeoefend als sigarenmakerij, looierij, linnenweverij, enz. De gem. bevat het fraaie lommerrijke dorp V., 10 K.M. ten Z. van...

Lees verder