2020-02-17

Valeur en garantie

Valeur en garantie - clausulewaarde tot pand bij pand-endossement.