Wat is de betekenis van Valence?

1973
2023-02-06
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Valence

Franse stad, hoofdstad van het dep. Dröme, 70 000 inw. Valence is gelegen op een knooppunt van wegen. Een groot deel van de werkgelegenheid is gericht op de transportsector. Daarnaast is er een belangrijke tuinbouwmarkt en een gevarieerde industrie (precisie-instrumenten, huishoudelijke apparaten, conserven, koperverwerking, textiel, lederen h...

Lees verder
1952
2023-02-06
Frans woordenboek (FR-NL) 1950

Dr. F.P.H. Prick van Wely

Valence

Valencia; valence, (soort) sinaasappel; valentie [scheik.].

1951
2023-02-06
Woordenboek Engels (EN-NL) 1951

Dr. F.P.H. van Wely

valence

valentie [in de scheik.].

1949
2023-02-06
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Valence

hoofdstad van Fr. dep. Dröme. 40.020 inw. Zijde-, katoen-, linnen- en glasindustrie. Bisschopszetel. Kathedraal (11e eeuw).

Lees verder
1947
2023-02-06
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Valence

hoofdstad van het Franse dep. Drôme en zetel van een bisschop, aan de Rhône en aan de spoorlijn Lyon - Marseille. telt (1946) 40 020 inw. De stad bezit een hoofdkerk uit de ii de eeuw met het praalgraf van paus Pius VI (met een borstbeeld door Canova), een aantal renaissance-woonhuizen, een museum, gedenktekens voor Championnet en Emil...

Lees verder
1933
2023-02-06
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Valence

hoofdst. v/h Fransche départ. Drôme, 40 000 inw.; bisdom, zijdenijverheid, wijnbouw.

1933
2023-02-06
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Valence

Hoofdstad van het dept. Dôöme, aan den linkeroever van de Rhône, 125 m boven zee, ca. 35 000 inw. Bisschopszetel. In de kathedraal St. Apollinaire (ca. 1100) gedenkteeken ter eere van paus Pius VI, in 1799 hier gestorven in gevangenschap. Textielindustrie. Heere.

Lees verder
1916
2023-02-06
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Valence

Valence - hoofdstad van het Fr. dept. Drôme; 29.000 inw.; gelegen in de Rhônevallei, aan de Rhône, dicht bij den Isèremond, aan den spoorweg Parijs—Lyon—Marseille. Oude en ouderwets gebouwde stad met de zeer oude kathedraal St.-Apollinaris. Zijde-, katoen- en handschoenindustrie. Eenige Romeinsche overblijfselen herinneren aan het oude Valentia.

Lees verder
1908
2023-02-06
Vivat

Schrijver op Ensie

Valence

hoofdstad van het dep. Dróme, aan de Rhöne, 24.000 inw. Ook een stadje in het dep. Tarn-et-Garonne, 2750 inw.

Lees verder
1870
2023-02-06
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Valence

Valence, de hoofdstad van het Fransche departement Drôme en te voren die van het landschap Valentinois in de Dauphiné, ligt aan de Rhône en aan den spoorweg van Lyon naar Marseille (met een zijtak naar Grenoble), is zeer oud, heeft eene fraaije ijzeren brug, eenige vestingwerken, eene citadél, eene hoofdkerk uit de 11de eeuw met een nieuwen toren e...

Lees verder
1869
2023-02-06
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Valence

1) Stad in ‘t fransche dept. Oröme (waarvan hel de Imoldplaals is), ligt 71 mijlen b"zuidoosteii Parijs, a.ui de lilióne, en heeft 17,000 inw. AanvankeLjk de hoohlslad der Segalatitien, werd V. reeds vroeg romemsrhe kolome ouder den naam van Julia 1 aleiilia. In de middeleeuwen was het de hoüldgl.iats ven het landschep V...

Lees verder