Wat is de betekenis van val?

2019
2021-01-19
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

val

val - Zelfstandignaamwoord 1. algemeen: het omlaag gaan, de daling 2. ten gevolge van de zwaartekracht naar beneden gaan 3. het ten gevolge van de zwaartekracht onvrijwillig ergens op terecht komen 4. hoogte van waarvandaan iets naar beneden valt 5. van zijn macht beroofd worden 6. richting van de stof, waarbij de figuren op de stof n...

Lees verder
2018
2021-01-19
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

val

val - zelfstandig naamwoord 1. keer dat je op de grond terechtkomt ♢ hij maakte een lelijke val van de trap 1. ten val komen [je invloed of macht verliezen] 2. toestel om die...

Lees verder
2018
2021-01-19
Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

VAL

Aanvullende diensten die aan een product worden toegevoegd gedurende het logistieke proces, zoals verpakken, ompakken, labellen, prijzen, assembleren. Bron: Begrippen in de logistiek.

Lees verder
2017
2021-01-19
Prostituees en pooiers

Jargon & Slang van Prostituees en pooiers

Val

Val - geheim bordeel. Syn.: stille knip.

2011
2021-01-19
Wijnetiketten

Het wijnetiket verklaard (Uitgave 2011)

Val

(F) Meestal in combinatie met een andere naam, betekent vallei.

1993
2021-01-19
Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

VAL

Zie: afkortingen in luchtvaartverwachtingen

1982
2021-01-19
Encyclopedie van Zeeland

Alles over Zeeland

VAL

1. Voormalig water in het eiland → Cadzand; vermeld 1177. Nog in 1553 genoemd als een water ten noordwesten van het dorp Cadzand; → Vallepolrekin. ’Val’ betekent ’groot water’, als in Sincfal (→ Zwin).2. (→ Valkreek). Watertje in de → Oud-NoordBevelandpolder, ten westen van Colijnsplaat; restant van...

Lees verder
1981
2021-01-19
zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

val

een instrument tot het vangen van dieren. Reeds in voorhistorische tijd ving de oermens neushoorns, beren en mammoets in valkuilen. De in het jachtgebied schadelijke roofdieren worden door middel van vallen gevangen. Elke goede jager zal echter een methode van vangen afwijzen die het gevangen dier langdurige kwellingen bezorgt, zoals het vangijzer...

Lees verder
1973
2021-01-19
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

val

v./m. (-len), 1. valluik, valdeur; 2. beweegbare vloer van een ophaalbrug, klap; 3. toestel om dieren te vangen, doordat een deurtje of deksel dichtvalt: in de raken, gevangen raken, (fig.) in ongelegenheid raken waaruit men zich niet redden kan; in de lopen, bedrogen worden, zich laten beetnemen; 4.afhangende strook, zoom.

Lees verder
1964
2021-01-19
voornamen

Voornamenboek

Val

v -> Valentinus (Du.).

1950
2021-01-19
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Val

m. (-len), I. het neervallen uit een hoger gelegen punt in (nagenoeg) verticale richting tengevolge van de werking der zwaartekracht; 1. het vallen uit de hoogte: de val der sneeuwvlokken; de val van Icarus; — (nat.) beweging die niet-ondersteunde lichamen in verticale richting aannemen door de werking van de zwaartekracht: d...

Lees verder
1949
2021-01-19
Boevenjargon

Geschreven door Professor Henry Roskam

val

gelegenheid; huis; deur; ook wel: bedekt bordeel of rendez-vous. Leen me dat pompertje voor die val. Is dat jou valletje, woning? De val is nobel, de gelegenheid is schoon; er is geen onraad. Heb je de tandel van de val bekaan (bij je)? Op de val steunen afdrukken, op logement leven.

Lees verder
1914
2021-01-19
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

val

val - v., (argot), gelegenheid; deur; huis; logement.

1898
2021-01-19
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Val

zie Ondergang.

1898
2021-01-19
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Val

Het begrip val heeft 4 verschillende betekenissen: 1. val - VAL - m. (-len), het vallen, tuimeling: hij deed een leelijken val; de val der lichamen in het luchtledige; de val van het water, het vallen, ebbe; — (fig.) tegenspoed, ongeluk, ondergang: ten val komen, in verval geraken; een ministerie ten val brengen, maken dat het zijn ontslag m...

Lees verder
1870
2021-01-19
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Val

Val (De) der ligchamen wordt veroorzaakt door de aantrekkingskracht onzer Aarde. Wegens de aswenteling van deze wijken de ligchamen daarbij een weinig af van de loodlijn. Alle ligchamen behoeven denzelfden tijd om denzelfden afstand te doorloopen, zoo zij hierin door geenerlei middenstof worden belemmerd; in het luchtledige valt eene veer even snel...

Lees verder