2019-08-23

Vaderlijke magt

Vaderlijke magt (De) is het regt van ouders op het gezag over de personen en op het beheer en genot der goederen van hunne minderjarige kinderen. Zij verschilt bij ons grootelijks van de uitgestrekte magt van den Romeinschen paterfamilias. Te Rome had het kind geene regten tegenover den alvermogenden vader, maar bij ons worden ook zijne regten door de wet in bescherming genomen. De vaderlijke magt staat bij ons in verband met de verpligting der ouders om hunne minderjarige kinderen op te voeden,...

Lees verder