Synoniemen van Vader

2019-12-14

Vader

Vader, God als de persoon van de vader binnen de goddelijke Drieëenheid; aanspreektitel van God. Vader, Zoon en Heilige Geest, de christelijke Drieëenheid van God, Jezus en de Heilige Geest; in een vergelijking ook wel gebruikt voor een belangrijk, veelzijdig persoon. ‘U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft; de Mensenzoon zal het u geven, want de Vader, God zelf, heeft hem die volmacht gegeven’ (Johannes 6:27, NBV). In de...

2019-12-14

Vader

Vader - idem als pa, mentor. Over de schouder van de President van de Sociëteit, die nog altijd voor hem stond en op een antwoord wachtte, keek zijn vader hem met zijn goeiige grijze ogen aan. - Kees van der Pijl, Esprit de Corps (1989) ​

2019-12-14

vader

vader - Zelfstandignaamwoord 1. (familie) een mannelijke ouder 2. een man binnen een gemeenschap wiens toewijding allen binnen die gemeenschap dient Woordherkomst afkomstig van: Middelnederlands: vader Oudernederlands: fadar Germaans: *fadēr Indo-Europees: *ph₂tḗr Synoniemen pa, pap, papa, pappie, paps, va, vake

2019-12-14

Vader

1. Een bijnaam ter onderscheiding van een zoon met dezelfde voornaam, te vergelijken met de aanduidingen De Oude-De Jong(e) en Senior-Junior. 2. Beroepsnaam voor iemand met een toezichthoudende functie (in een gilde). Onder bierdragers verdeelde de zgn. vader bijvoorbeeld het werk en hij zag er op toe dat zij niet te veel bier dronken. Of bijvoorbeeld het hoofd van een tehuis. 3. In vergelijking iemand die gezag en waardigheid uitstraalde of die als een beschermheer werd beschouwd. Vergelijk de...

2019-12-14

vader

vader - zelfstandig naamwoord uitspraak: va-der 1. man die een of meer kinderen heeft ♢ mijn vader heeft drie zoons 1. zo vader zo zoon [een zoon lijkt op zijn vader] 2. hij is de geestelijke vader van dat plan [hij heeft het bedacht] Zelfstandig naamwoord:...

2019-12-14

VADER

VADER - m. (-s, -en), man die een of meer kinderen heeft of geteeld heeft: wie is uw vader ?; hij werd voor de tweede maal vader, voor de tweede maal werd hem een kind geboren; — natuurlijke vader, die niet door het huwelijk met de moeder verbonden was; — aangenomen vader, schoonvader, stiefvader; — (fig.) daar helpt geen vader of moeder, al het bidden en klagen helpt daar niets; — ook van dieren gezegd : de vader van dit renpaard is de hengst Achilles; — ieder die in meerdere of minde...

2019-12-14

vader

vader - Mannen die ofwel biologische, ofwel geadopteerde kinderen hebben.

2019-12-14

Vader

Vader - ironische betiteling voor een zich jongens- of heertjesachtig voordoende meemoeder.

2019-12-14

vader

Voor de rechtbank zwoer men in de Middeleeuwen bij zijn vader of moeder dat men de waarheid sprak. Indien bleek dat men meineed pleegde en dus de waarheid geweld aan deed, ontaardde de plechtige belofte in een vloek. Veel van die vloeken zijn niet aangetroffen. Ik vond bi den vader die mi ghewan ‘bij de vader die mij verwekte’. Ijdel gebruik maakt de formule tot vloek en uitroep.

2019-12-14

Vader

→ Vaderschap; Vaderlijke macht. God de Vader is de Eerste Persoon der H. → Drieëenheid. Brengt door Zijn Zelfkennis den Zoon voort en uit hun wederzijdsche Liefde komt de H. Geest voort. Vgl. → Drieëenheid. Aan den Vader wordt de Schepping toegeschreven.