Wat is de betekenis van Vader?

2019
2021-01-20
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

vader

vader - Zelfstandignaamwoord 1. (familie) een mannelijke ouder 2. een man binnen een gemeenschap wiens toewijding allen binnen die gemeenschap dient Woordherkomst afkomstig van: Middelnederlands: vader Oudernederlands: fadar Germaans: *fadēr Indo-Europees: *ph₂tḗr Synoniemen pa, pap, papa, pappie, paps, va, vake

Lees verder
2018
2021-01-20
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

vader

vader - zelfstandig naamwoord uitspraak: va-der 1. man die een of meer kinderen heeft ♢ mijn vader heeft drie zoons 1. zo vader zo zoon [een zoon lijkt op zijn vader] ...

Lees verder
2017
2021-01-20
Leendert Brouwer

CBG|Familienamen

Vader

1. Een bijnaam ter onderscheiding van een zoon met dezelfde voornaam, te vergelijken met de aanduidingen De Oude-De Jong(e) en Senior-Junior. 2. Beroepsnaam voor iemand met een toezichthoudende functie (in een gilde). Onder bierdragers verdeelde de zgn. vader bijvoorbeeld het werk en hij zag er op toe dat zij niet te veel bier dronken. Of bijvoorbe...

Lees verder
2017
2021-01-20
Studenten

Jargon & Slang van Studenten

Vader

Vader - idem als pa, mentor. Over de schouder van de President van de Sociëteit, die nog altijd voor hem stond en op een antwoord wachtte, keek zijn vader hem met zijn goeiige grijze ogen aan. - Kees van der Pijl, Esprit de Corps (1989) ​

Lees verder
2000
2021-01-20
Bijbels Lexicon

Door Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart

Vader

Vader, God als de persoon van de vader binnen de goddelijke Drieëenheid; aanspreektitel van God. Vader, Zoon en Heilige Geest, de christelijke Drieëenheid van God, Jezus en de Heilige Geest; in een vergelijking ook wel gebruikt voor een belangrijk, veelzijdig persoon. ‘U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet ve...

Lees verder
1997
2021-01-20
Vloeken

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg: Vloeken, een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie (SDU, 2001).

vader

Voor de rechtbank zwoer men in de Middeleeuwen bij zijn vader of moeder dat men de waarheid sprak. Indien bleek dat men meineed pleegde en dus de waarheid geweld aan deed, ontaardde de plechtige belofte in een vloek. Veel van die vloeken zijn niet aangetroffen. Ik vond bi den vader die mi ghewan ‘bij de vader die mij verwekte’....

Lees verder
1991
2021-01-20
Lesbotaal Lexicon (1991)

Lesbiaans : lexicon van de lesbotaal (1991). Geschreven door Kunst, Hanneke, en Xandra Schutte.

Vader

Vader - ironische betiteling voor een zich jongens- of heertjesachtig voordoende meemoeder.

1990
2021-01-20
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

vader

vader - Mannen die ofwel biologische, ofwel geadopteerde kinderen hebben.

1980
2021-01-20
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Geschreven door Dr. E. Schröder, 1980

Vader

Vader is een algemeen Indo-europees woord, waaraan het Sanskriet pitar beantwoordt, het Latijnse pater en het Franse père. Daarnaast heeft zich uit de kindertaal al vroeg een woord ontwikkeld dat in het Grieks pappas luidde en dat reeds in de 17e eeuw in Nederland door de gezeten burgerij in de vorm papa uit het Frans werd overgenomen. Naast...

Lees verder
1973
2021-01-20
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

vader

m. (-s), -en), 1. man in betrekking tot het kind of de kinderen die van hem zijn, verwekker: iemands — wel kunnen zijn, zeer veel ouder zijn; (zegsw.) een — kan beter tien (zeven) kinderen onderhouden, dan tien (zeven) kinderen een -; van op kind, op of tot zoon, van geslacht op geslacht; 2. mannelijk dier dat jongen heeft voortgebrach...

Lees verder
1955
2021-01-20
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

VADER

wordt als begrip in de Openbaring uit de menselijke verhoudingen op God overgebracht. Er zijn vier momenten in de ontwikkeling van deze gedachte te onderscheiden. In de oudste fase spreekt de Bijbel ervan, dat Israël als volk tot Jahweh in de verhouding staat van kind tot Vader; in het algemeen is men terughoudend in zijn uitdrukkingswijzen, o...

Lees verder
1950
2021-01-20
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Vader

m. (-s, -en), 1. man in betrekking tot liet kind of de kinderen die hij geteeld heeft, verwekker: wie is uw vader?; hij werd voor de tweede maal vader; natuurlijke vader, die niet door het huwelijk met de moeder verbonden was, in tegenst. met wettelijke vader; aangenomen vader; iemands vader wel k...

Lees verder
1933
2021-01-20
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Vader

→ Vaderschap; Vaderlijke macht. God de Vader is de Eerste Persoon der H. → Drieëenheid. Brengt door Zijn Zelfkennis den Zoon voort en uit hun wederzijdsche Liefde komt de H. Geest voort. Vgl. → Drieëenheid. Aan den Vader wordt de Schepping toegeschreven.

Lees verder
1898
2021-01-20
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

VADER

VADER - m. (-s, -en), man die een of meer kinderen heeft of geteeld heeft: wie is uw vader ?; hij werd voor de tweede maal vader, voor de tweede maal werd hem een kind geboren; — natuurlijke vader, die niet door het huwelijk met de moeder verbonden was; — aangenomen vader, schoonvader, stiefvader; — (fig.) daar helpt geen vader...

Lees verder