Synoniemen van VAANDEL

2019-09-16

vaandel

vaandel - zelfstandig naamwoord uitspraak: vaan-del 1. vlag met een voorstelling erop ♢ dit is het vaandel van de fanfare 1. iets hoog in het vaandel hebben [het erg belangrijk vinden] Zelfstandig naamwoord: vaan-del het vaandel de vaandels Lees verder

2019-09-16

vaandel

vaandel - Zelfstandignaamwoord 1. (militair) een onderscheidende vlag bedoeld om de nationaliteit van een schip aan te duiden of een militaire eenheid te herkennen In Stratego is het doel van het spel om het vaandel van de tegenstander te veroveren. Verwante begrippen banier, standaard, vaan, veldteken, vendel, wimpel

Lees verder
2019-09-16

Vaandel

Vaandel (Het), het veldteeken der tactische eenheden bij de infanterie, bestaat gewoonlijk uit een groot vierkant stuk doek met de nationale kleuren en het wapen van het land, soms ook met opschriften en zinnebeelden, aan een stok ter lengte van ongeveer 3 Ned. el. Het wordt in den regel door een onderofficier gedragen. Bij den Griekschen phalanx voerden de afzonderlijke troepenafdeelingen vaandels, en daarmede werden seinen van kommando’s gegeven. Bij de Romeinen echter werd het vaandel het z...

Lees verder
2019-09-16

VAANDEL

VAANDEL - o. (-s, -en), veldteeken (voor de infanterie) in vierkanten vorm, met het rijkswapen er op; het vaandel zwaaien; het leger trok uit met vliegende vaandels en slaande trom; — doek, aan een stok gedragen, met emblemen, opschriften, banier van eene vereeniging, bij processies, optochten enz. meegevoerd; — (eert.) vendel, afdeeling krijgsvolk, die onder één vaandel optrokken; — zekere hoeveelheid: een vaandel haring, een tal, 200 stuks.

2019-09-16

Vaandel

Vaandel - van de oudste tijden af een zinnebeeld bij het leger, was een stang met gekleurd doek (oorspronkelijk van dierenbeelden voorzien, onder anderen nu nog bij Chineezen een draak). Bij de Israëlieten hadden drie stammen één v., bij de Grieken en Romeinen werd het v. het veldteeken voor een taktische legerafdeeling (eenheid). Sedert Marius bij de legioenen „adelaars” ingevoerd (standaarden, waarop metalen beelden). Voor de cohorten bestonden vierhoekige doeken, aan dwarsstang, van wi...

Lees verder
2019-09-16

Vaandel

zie Banier.

2019-09-16

Vaandel

Al voeren tegenwoordig' ook vele burgerlijke verenigingen, muziek- en harmonie-gezelschappen, enz. een vaandel, toch is het vaandel vanouds het veldteken der krijgslieden. Reeds vele eeuwen geleden droegen de legerafdelingen der Assyrische en Egyptische heersers aan stangen of stokken grillig gevormde en met dierfiguren, leeuw, draak, adelaar enz., versierde, kleurige doeken, die als stam- en veldteken dienst deden. Ieder krijgsman kon door het hoog boven het gewoel van het slagveld uitwapp...

Lees verder