2019-11-20

v. c

v. c. - =vostro conto: uw rekening.

2019-11-20

V.C

= 1 vi coaotus, (Lat.) z. a.; 2 vostro conto. (It.)uw rekening; 3 Victoria Cross; 4 Vaderl. Comité. v. Chr. = vóór Christus.

2019-11-20

V.C

Vroeger: Vi coactus; thans: vergat consequenties.