Wat is de betekenis van V?

2023-12-10
WhatsApp woordenboek

redactie Ensie (2023)

V

Very

2023-12-10
Orthodontisch woordenboek

Dr. H.J. Remmelink (2022)

V

De afkorting van vena of vene, bloedvat waarin de stroom van het bloed naar het hart is gericht.


Direct alle 20 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-10
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

V

V - Zelfstandignaamwoord 1. (taalkunde) hoofdletter van de v, de tweeëntwintigste letter van het alfabet Zie ook v

2023-12-10
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

V

V - afkorting 1. volt ♢ volt is de eenheid van elektrische spanning Afkorting: V

2023-12-10
Nederlands Logopedisch Lexicon

L.J.M. Bogaert (2007)

V

1. afk. van verbum. 2. afk. van vocaal

2023-12-10
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

V

1) (hoofdletter) Romeins getal 5; volt; vanadium (element). 2) (kleine letter) velocitas: snelheid (in natuurk. formules); verte: zie ommezijde; vide: zie; volume: deel; versus: tegen; vale: gegroet.

2023-12-10
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

V

is het chemische symbool voor vanadium.

2023-12-10
Frans woordenboek (FR-NL)

Dr. F.P.H. Prick van Wely (1952)

V

v (de letter); double v, w (de letter).

2023-12-10
Woordenboek Engels (EN-NL)

Dr. F.P.H. van Wely (1951)

V

(de letter) V; 5 [als Romeins cijfer]; v. = versus.

2023-12-10
Duits woordenboek (DU-NL)

Dr. H. W. J. Kroes (1951)

V

de letter V.

2023-12-10
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

V

v. (-’s), 1. als klank, 18de medeklinker; als teken, 22ste letter van ons alfabet; 2. al de namen en woorden van een adres- of woordenboek, kaartsysteem enz. die met een v beginnen; 3. V, Romeins cijfer voor het etal 5; 4. wat de vorm heeft van een drukletter V: een V van wilde eenden ; — ook in samenst.: V-k...

2023-12-10
Woordenboek Nederlands -Latijn

Dr. J.F.L. Montijn (1949)

V

als afkorting = vir, vivus, vivens, votum en dgl. Het getalteken V, dat slechts oneigenlijk hier behoort, betekent 5.

2023-12-10
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

V

twee en twintigste letter van het alphabet, een zgn. stemhebbende labio-dentale fricatief; teken afkomstig uit Lat., waar het zowel u (oe) als v voorstelt. Als Rom. getalteken = 5, als afkort. in Rom. opschriften = vivus, vixit, Victoria, vale; in boeken vide (zie), versus (vers, tegen), verte (sla om); in scheik. = vanadium, in electrotechn. = vol...

2023-12-10
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

V

1 als Rom. getal = vijf; 2 Volt; 3 Volumen; v. = vlde. zie of verte, (Lat.) keer om (het blad), of vers.

2023-12-10
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

V

de tweeëntwintigste letter van ons alphabet, is de stemhebbende labiodentale fricatief: de onderlip wordt hierbij tegen de ondertanden gedrukt. Het teken is afkomstig uit het Latijn, waar het zowel de klank u (oe) als v voorstelt. Het Latijnse teken is ontleend aan de Griekse V, later Y (upsilon), die van de Phoenicische ...

2023-12-10
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

v

v. v’s, v’tje (1 als klank: lipmedeklinker en spirant; 2 als teken: de 22ste letter van het A. B. C.; 3 de gezamenlijke woorden in een woordenboek enz., die met een v beginnen):1. de v wordt gevormd met onderlip en boventanden; 2. een grote v; 3. de v is af; als Rom. cijfer is V = 5.

2023-12-10
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

V

Rom. getalteeken = 5; i/d electrotechn. afkorting v. → Volt; i/d scheik. symbool v. → Vanadium.

2023-12-10
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

V

1. v. (-’s) [bovenste helft van X, dus 10/2 = 5] Romeins cijfer. 2. afkorting van: volt. 3. afkorting van: 1. ➝ vale. 2. ➝ verte. 3. ➝ veteranus. 4. ➝ vide. 5. ➝ videatur. 6. ➝ volte. 7. ➝ votum.

2023-12-10
Pinkhof geneeskundig woordenboek

Herman Pinkhof (1923)

V

afkorting voor vena en visus; op recepten, vitrum, glas (van een medicijnflesch). V. album, witglas; V. c. epistomio vitreo, flesch met glazen stop; V. n(igrum), zwart of donker glas; V. v(iridum), groen glas.

2023-12-10
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof (1923)

V

afkorting voor vena en visus; op recepten, vitrum, glas (van een medicijnfles). V. album, wit glas; V. c. epistómiovitreo, fles met glazen stop; V. n(igrum), zwart of donker glas; V. v(iridum), groen glas.