Wat is de betekenis van uur?

2024-05-24
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-24
Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

uur

Het begrip uur heeft 6 verschillende betekenissen: 1) periode van 60 minuten. tijdspanne die een vierentwintigste deel van een astronomische dag duurt; periode van 60 minuten. 2) periode van 60 minuten voor een activiteit. periode van precies dan wel ongeveer 60 minuten, die bestemd is voor zekere activiteit en vaak op vooraf vastgel...

2024-05-24
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

uur

uur - Zelfstandignaamwoord 1. (tijdrekening), (eenheid) een eenheid van tijd die bestaat uit 60 minuten, weergegeven met de afkorting u of h Een dag bestaat uit 24 uur. 2. tijdstip, ogenblik het is nu precies vijf uur

2024-05-24
Bijbels Lexicon

Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart (2017)

Uur

Te elfder ure, op het elfde uur van de (twaalfurige) werkdag; (fig.) op het allerlaatste ogenblik. Deze uitdrukking stamt uit een gelijkenis die Jezus zijn discipelen vertelt. Hij vergelijkt daarin het koninkrijk der hemelen met een wijngaard waarvoor de heer des huizes arbeiders inhuurt: het loon voor elke arbeider is één denarie, of zij nu vanaf...

2024-05-24
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

uur

uur - zelfstandig naamwoord 1. punt of plaats in reeks van momenten ♢ het uur van vertrek is gekomen 1. zijn uur is gekomen [hij gaat sterven] 2. het uur U ...

2024-05-24
Brabants Handwoordenboek

Prof. dr. Jos Swanenberg (2015)

uur

(zn) uier HP.

2024-05-24
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

uur

- 24 uur op 24, dag en nacht, 24 uur per dag. - wat uur is het?, hoe laat is het? - om wat/welk uur vertrekt de trein?, hoe laat vertrekt de trein? Ik zou het echt niet kunnen om samen te zijn met iemand die 24 uur op 24 bij mij is en dan mijn handje vasthoudt. - Dag Allemaal, 03-09-2002.

2024-05-24
Vloeken lexicon

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg (1997)

uur

zie hebben.

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-24
Zuidnederlands Woordenboek

Walter De Clerck (1981)

uur

Als gall., in versch. verb. wat uur is het? hoe laat is het? (naar fr. quelle heure est-il?); - om wat uur (vertrekt hij, komt hij aan) e.d., hoe laat. Toen Jufvrouw Verlinden, die naast hem zat, vroeg wat uur het nu wel kon zijn, haalde hij zonder haar aan te kijken, zijn zeemleeren tabakzak boven, WALSCHAP 1939, 19.