Wat is de betekenis van Utrechtsche documenten?

2023-09-26
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Utrechtsche documenten

Aldus werden de stukken genoemd, door het Utrechtsch Prov. en Stedelijk Dagblad van 23 en 28 Febr. 1929 gepubliceerd. Zij verwekten groote sensatie; ze bevatten nl. den tekst van een geheime militaire overeenkomst, die in 1920 tusschen Frankrijk en België zou zijn gesloten en de interpretatie, die daarvan zou zijn gegeven op een conferentie va...