Wat is de betekenis van Urtica?

2023-05-30
Verklarend Woordenboek Plantennamen

Dr. C. A. Backer (1936)

Urtica

Urtíca L. [C. Linnaeus], - oude, Lat. plantennaam (van urĕre, branden), brandnetel.

2023-05-30
Plantenterminologie

Jac. de Bruijn (1973)

Urtica

oude Lat. pltn. voor brandnetel

Direct toegang tot alle 11 resultaten over Urtica?

Word nu vriend van Ensie
2023-05-30
Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. (1954)

Urtica

brandnetels, zie aldaar.

2023-05-30
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Urtica

Plantengesl. der Urticaceae met ca 30 soorten, met eenslachtige bloemen die tot gesteelde hoopjes in de bladoksels zijn samengevoegd. Inheems zijn 2 soorten. U. dioica L., de grote brandnetel, is tweehuizig. Deze soort, die tot enkele m hoogkan worden, is overblijvend met een krachtig wortelstokstelsel. De bladeren zijn scherp gezaagd en staan tege...

Lees verder
2023-05-30
Woordenboek Nederlands -Latijn

Dr. J.F.L. Montijn (1949)

Urtīca

ae, f. brandnetel; bronst, geilheid.

2023-05-30
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

urtica

v. (Lat. urere = branden: plantk. brandnetel).

2023-05-30
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Urtica

Urticaccae, ➝ Brandnetel; Brandnetelachtigen.

2023-05-30
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Urtica

plantengeslacht uit de familie Urticaceae, met ca. 30 soorten kruidachtige, meestal overblijvende planten in gematigde klimaten. De planten dragen brandharen; de stengels zijn vierkant; de bladeren zijn tegenoverstaand. De bloemen, die in okselstandige hoofdjes staan, zijn eenslachtig; de stempels zijn penseelvormig. Deze planten zijn steeds te vin...

Lees verder
2023-05-30
Vreemde woorden woordenboek

Fokko Bos (1914)

urtica

urtica - v., brandnetel; „urticaria”, v.: netelroos.

2023-05-30
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Urtica

L. brandnetel, plantengeslacht der fam. Urticaceae; éénjarige of overblijvende kruiden met één- of tweehuizige groene bloempjes. De bladeren, stengels en bloemen zijn met brandharen bezet, die met de huid in aanraking gebracht, aan hun top afbreken en een brandend vocht in de wonde uitstorten, waardoor ontsteking ontstaa...

Lees verder
2023-05-30
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Urtica

zie Brandnetel.