Wat is de betekenis van Urgentienota Milieuhygiëne?

2023-05-31
Encyclopedie van het milieu

Oosthoek (1984)

Urgentienota Milieuhygiëne

op 4.7.1972 door de toenmalige minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne aan de voorzitter van de Tweede Kamer aangeboden nota, die een schets gaf van het milieuvraagstuk in algemene zin, de plaats van de milieuhygiëne in de totale milieuproblematiek en de zorg voor de milieuhygiëne op basis van ecologisch inzicht. Eind 1971 was...

Lees verder