Wat is de betekenis van unter?

2024-07-23
Duits woordenboek (DU-NL)

Dr. H. W. J. Kroes (1951)

unter

1. onder, beneden, tussen; unter ander(e)m, unter ander(e)n, onder andere; einem unter die Arme greifen, iem. ondersteunen, iem. helpen; Gefängnis nicht unter einem Jahre, gevangenisstraf van tenminste één jaar; unter aller Kanone, unter aller Kritik, beneden alle kritiek; unter Tag arbeiten, in de mijn werken; unter Tags, over d...