Wat is de betekenis van Universiteit?

2022
2023-03-20
Studiekeuzewoordenboek

Studiekeuze123 (2022)

Universiteit

Een universiteit biedt wo-opleidingen aan. Je leert complexe zaken te analyseren, te beargumenteren en te rapporteren. Je leert ook zelf wetenschappelijk onderzoek te doen. Je bent vooral theoretisch bezig. Op de universiteit krijg je les tijdens colleges, maar je moet ook veel zelfstudie doen. Hierdoor biedt de universiteit minder structuur, maar...

Lees verder
2022
2023-03-20
Ensie Encyclopedie

Ensie (2022)

Universiteit

Een universiteit is een onderwijsinstelling voor hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Universiteit is een Latijns woord en is afgeleid van 'universitas magistrorum et scholarium' en dat betekent 'gemeenschap van onderwijzers en academici'. In Nederland heb je toegang tot de universiteit als je een Atheneum- of Gymnasiumdiploma hebt gehaa...

Lees verder
2022
2023-03-20
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2023)

universiteit

1) (1906) (Barg.) gevangenis. • Universiteiten: gebangenissen. (Köster Henke: De boeventaal. 1906) • De commissaris van politic is de bovenmeester, de celwagen heet chocoladewagen, en te Leeuwarden is de Hoogeschool, het Hötel Bellevue of het Hótel de houten lepel. Trouwens al de gevangenissen zijn's lands universiteiten...

Lees verder
2019
2023-03-20
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

universiteit

universiteit - Zelfstandignaamwoord 1. (onderwijs) een instelling voor hoger onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en dienstverlening Hij studeert momenteel informatica op de universiteit van Amsterdam. Woordherkomst Afkomstig van het Latijne universitas, een afkorting van ...

Lees verder
2017
2023-03-20
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

universiteit

universiteit - zelfstandig naamwoord uitspraak: u-ni-ver-si-teit 1. instelling voor wetenschappelijk onderwijs ♢ hij studeert aan de universiteit Zelfstandig naamwoord: u-ni-ver-si-teit de universiteit ...

Lees verder
2004
2023-03-20
Woordenboek Van Eufemismen

Marc de Coster (2004)

universiteit

Bargoense term voor gevangenis. Vermeld door o.a. Koster Henke (‘De boeventaal’. 1906) en E.G. van Bolhuis (‘De Gabbertaal’. 1937). Een synoniem is Rijkshotel*. Deze oneerbiedige benadering van de TU, bracht me voor nader ‘onderzoek’ bij het woordenboek. Wie ‘universiteit’ opzoekt zal zien dat dat in het Bargoens ‘gevangenis’ betekent. Delta, 20-0...

Lees verder
1999
2023-03-20
Nieuwe Groninger Encyclopedie

P. Brood, A.H. Huussen en J. van der Kooi (1999)

Universiteit

zie Rijksuniversiteit Groningen.

1994
2023-03-20
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Universiteit

[v. Lat. universitas = het geheel] instelling van wetenschappelijk onderwijs met 3 tot 8 faculteiten.

Lees verder
1993
2023-03-20
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Universiteit

hogeschool voor wetenschappelijk onderwijs

1990
2023-03-20
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

universiteit

universiteit - Instellingen voor wetenschappelijk onderwijs die een graad kunnen verlenen. Het onderwijs omvat doctoraalstudies en postdoctorale opleidingen.

1981
2023-03-20
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

universiteit

ook wel de Alma Mater genoemd, een school voor hoger of wetenschappelijk onderwijs, onderverdeeld in faculteiten. Nederland kent drie rijksuniversiteiten (Groningen, Leiden, Utrecht), een gemeentelijke (Amsterdam), een rooms-katholieke (Nijmegen) en een gereformeerde (Vrije Universiteit, Amsterdam). België heeft twee rijksuniversiteiten (Gent,...

Lees verder
1955
2023-03-20
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Universiteit

1) inrichting voor volledig hoger onderwijs 2), (Barg.) gevangenis

Lees verder
1955
2023-03-20
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

UNIVERSITEIT

(Kath.),zie Katholieke Universiteit, Leuven, Nijmegen en Comp., hfdst. 8c.

1950
2023-03-20
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Universiteit

(<Fr.<Lat.), v. (-en), 1. algemeenheid; 2. volledige inrichting voor hoger onderwijs, academie ; — het gebouw daarvan; 3. (Barg.) gevangenis.

Lees verder
1949
2023-03-20
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Universiteit

(Lat. universitas, gemeenschap, nl. oorspr. van professoren en studenten), instelling van hoger onderwijs, die in tegenstelling met de hogeschool* het gehele gebied van het menselijk weten omvat, daartoe onderverdeeld in versch. faculteiten*. De U. is ontstaan in de middeleeuwen (12e en 13e eeuw) en ontwikkelde zich uit de kathedrale scholen of de...

Lees verder
1948
2023-03-20
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

universiteit

v). hogeschool voor alle faculteiten.

1947
2023-03-20
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Universiteit

(1, algemeen). De universiteit is een product der middeleeuwse beschaving en bewaart in enkele landen menig spoor van die oorsprong. Wel is waar zijn er in de klassieke Oudheid scholen geweest, die een merkwaardige overeenkomst vertonen met de latere universiteit en kan er een dunne draad worden aangewezen, die ze daarmee verbindt, maar niettemin i...

Lees verder
1939
2023-03-20
Humoristisch woordenboek

H. Moritsen (1939)

Universiteit

Hogeschool voor relletjes.

1937
2023-03-20
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

universiteit

v. universiteiten (Fr. [Lat. universitas]: hogeschool, academie): de universiteiten van A’dam, Leiden en Nijmegen; de vrije universiteit te A'dam, nl. op gereformeerde grondslag; de Mohammedaanse universiteit te Caïro, (s = z).

1937
2023-03-20
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

universiteit

v. hogeschool.