Wat is de betekenis van Ultra petita?

2023-09-26
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Ultra petita

Ultra petita - Met den Romeinschen rechtsregel non u. p. (niet meer dan gevraagd wordt) duidt men aan, dat de rechter in een burgerlijk geding niet meer mag toewijzen, dan door den eischer wordt gevorderd (ook : ultra petita non cognoscitur). Onze wet bevat dien regel niet met zoovele woorden. Dat hij ook te onzent toch geldt, blijkt echter duideli...

2023-09-26
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Ultra petita

rechtsbeginsel volgens welk het de rechter verboden is uitspraak te doen in een rechtsgeding over niet-gevorderde zaken, of, in strafzaken, zijn vonnis te baseren anders dan op grondslag van de tenlastelegging.