Wat is de betekenis van ultra?

2023-06-01
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

ultra

ultra - Zelfstandignaamwoord ultra - Bijwoord 1. extremist

Lees verder
2023-06-01
Woordenboek Van Eufemismen

Marc de Coster (2004)

ultra

Extremist; heethoofd. Het Latijnse ‘ultra’ betekent eigenlijk: aan de andere kant; verder dan, meer. Het wordt vaak gebruikt als voorvoegsel om aan te duiden dat wat volgt (en hier verzwegen wordt, namelijk extremist) in hoge mate aanwezig is. Bij heel wat eufemismen bestaat de kunst erin woorden te verzwijgen of in te slikken. In Rostock stonden 2...

Lees verder

Direct toegang tot alle 20 resultaten over ultra?

Word nu vriend van Ensie
2023-06-01
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Ultra

extremist; aan gene zijde van

2023-06-01
Biologische encyclopedie

G. Th. van Kempen (1974)

ultra

(L., = voorbij), in samenstellingen, met de betekenis van een overtreffende trap.

2023-06-01
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Ultra

aan gene zijde; er over heen; overdreven.

2023-06-01
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Ultra

(Lat.) Verder dan, aan gene zijde van. B.v. Ultra-violette stralen zijn de stralen, die in het spectrum nog verder van de rode stralen afliggen dan de violette stralen. Ook om een eigenschap in overtreffende trap aan te duiden: ultrafilter, een zeer fijne filter.

Lees verder
2023-06-01
Frans woordenboek (FR-NL)

Dr. F.P.H. Prick van Wely (1952)

Ultra

overdreven partijman, drijver.

2023-06-01
Woordenboek Engels (EN-NL)

Dr. F.P.H. van Wely (1951)

ultra

ultra, uiterst (radicaal).

2023-06-01
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Ultra

zie het Wdb. ; — ul'tra cap'tum. boven het begrip, het bevattingsvermogen : — ul'tra citra'que, aan deze en aan gene zijde, over en weer, van beide zijden ; —ul'tra dimi'dium, over de helft, meer dan de helft ; —ul'tra li'citum, buiten (meer dan) het geoorlo...

Lees verder
2023-06-01
Woordenboek Nederlands -Latijn

Dr. J.F.L. Montijn (1949)

Ultrā

I. Adv., a. pos., ultrā, naar gene zijde, dextera nec citra mota nec ultra, noch naar deze noch naar gene zijde, noch achteruit noch vooruit, Ov. | overdr., verder (van plaats), en zo fig., estne aliquid ultra, quo progredi crudelitas possit? Cic., ook m. volgend quam, b.v. ultra quo progrediar, quam ut . . ., non hab...

Lees verder
2023-06-01
Spaans woordenboek (SP-NL)

Dr. C.F.A. van Dam (1948)

ultra

bovendien.

2023-06-01
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

ultra

(Lat.) aan gene zijde, over; verder; verregaand, uiterst; overdreven; ~, m. overdrijver, die tot het alleruiterste gaat tn zijn overtuiging; ~ Ecclesiam nulla salus, bulten de kerk ls geen heil; ~marijn, o. bergblauw, hemelsblauw.

2023-06-01
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

ultra

1. Lat., bn., bw. (aan gene zijde; overdreven, in erge mate): ultra-liberaal; 2. Lat., m. ultra s (overdrijver, heethoofd): een der ultra’s.

Lees verder
2023-06-01
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

ultra

(Lat), aan gene zijde, over; verder: verregaand, overdreven.

2023-06-01
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

ultra

('ultra) [Lat.] I. bn. en bw. 1. aan gene zijde. 2. verder, meer. 3. in erge mate, overdreven : de partijen; liberaal. II. m. (-’s) lid van een ultra partij, heethoofd : hij was een van de -’s

Lees verder
2023-06-01
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Ultra

is een Latijns woord, dat aan gene zijde, verder betekent. Het wordt zelfstandig gebruikt als aanduiding van een heethoofd (de ultra’s ener partij) en verder in samengestelde woorden als: Ultramarijn, een blauwe, minerale kleurstof, die in de natuur voorkomt als „lapis lazuli” of lazuursteen. Ultramarijn vormt een zacht poeder, d...

Lees verder
2023-06-01
Wetenswaardig Allerlei

T. Pluim (1922)

Ultra

Ultra (Lat.): over iets heen, aan de andere zijde, over de grens; fig. overdreven; onovertrefbaar; bijv. Ultra-royalist — een overdreven koningsgezinde. Een Ultra onder de partij = een heethoofd. Non plus ultra = verder kan het niet; volmaakt.

2023-06-01
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Ultra

[Lat.], I. bw., 1. verder dan, aan gene zijde van; 2. als eerste lid van samenst. ter aanduiding van een buitengewone of overdreven graad van de genoemde hoedanigheid: ultrafijn, ultrakort, ultraliberaal, ultralinks, ultrarechts; II. zn., m. (-’s), doordrijver, extremist, heethoofd.

Lees verder
2023-06-01
Vreemde woorden woordenboek

Fokko Bos (1914)

ultra

ultra - aan gene zijde; er overheen; dus: overdreven; „een ultra” is iemand, die de beginselen zijner partij of leer tot het uiterste drijft; een overspannene; overdrijver.

2023-06-01
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Ultra

lat., praep., nog verder, aan gene zijde. In overdrachtelijken zin dikwijls gebezigd voor: overdrijver, heethoofd, lid van een partij, die de gestelde grens overschrijdt en tot uitersten vervalt.