Wat is de betekenis van uitwijzen?

2019
2020-11-24
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

uitwijzen

uitwijzen - Werkwoord 1. (ov) na een juridisch proces naar een ander land sturen Hij werd uitgewezen naar zijn geboorteland. 2. (ov) de waarheid aan het licht brengen Dit wijst uit dat er geen verband bestaat tussen die twee zaken. Woordher...

Lees verder
2018
2020-11-24
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

uitwijzen

uitwijzen - onregelmatig werkwoord uitspraak: uit-wij-zen 1. laten zien dat het zo is ♢ het onderzoek wijst uit dat zijn hart niet goed werkt 2. bepalen dat hij het land uit moet ♢ deze vreemdel...

Lees verder
1978
2020-11-24
Germanismen in het Nederlands

Dr. S. Theissen

Uitwijzen

‘De jongste mededelingen wijzen uit dat Amerika de uitvoer van tarwe zal verhogen.’ (Blontrock) Tot in de jaren ’60 beschouwden sommige puristen uitwijzen in de zin van ‘aantonen’ als een germanisme (D. ‘ausweisen’) voor 'erop wijzen’. Nochtans is deze betekenis van uitwijzen in het Nederlands r...

Lees verder
1973
2020-11-24
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

uitwijzen

(wees uit, heeft uitgewezen), 1. aantonen: de tijd zal het -; dat zal zich weldra -, dat zal weldra blijken; 2. (germ.) bij rechterlijk vonnis uit het land zetten (e). (e) Uitwijzing kan plaatsvinden, wanneer de vreemdeling in strijd met de geldende voorschriften het land is binnengekomen of indien de aanwezigheid van de vreemdeling, hoewel op reg...

Lees verder
1898
2020-11-24
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

UITWIJZEN

UITWIJZEN - (wees uit, heeft uitgewezen), door teekens gebieden uit te gaan: men wees hem de kamer uit; bij rechterlijk vonnis verbannen; — beslissen, vonnis vellen; — aan den dag brengen: de tijd zal het uitwijzen; dat zal zich weldra uitwijzen, dat zal weldra blijken, zich toonen. UITWIJZING, v. (-en), het uitwijzen; vonnis, blijk, b...

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten