Synoniemen van uitwerking

2020-01-27

uitwerking

uitwerking - Zelfstandignaamwoord 1. de verdere detaillering van iets De verdere uitwerking van de plannen kostte meer tijd dan het maken van de grove opzet. 2. het effect van iets De uitwerking van geneesmiddelen is niet altijd te voorspellen, bijwerkingen komen helaas ook voor. Woordherkomst Naamwoord van handeling van uitwerken met het achtervoegsel -ing

2020-01-27

uitwerking

uitwerking - zelfstandig naamwoord uitspraak: uit-wer-king 1. wat het oplevert ♢ de uitwerking is dat het kind voortaan beter luistert 2. het bewerken of nauwkeuriger maken ♢ hij besteedde veel tijd aan de uitwerking van het plan Zelfstandig naamwoord: uit-wer-king de uitwerking

2019-07-17

ineffectief

ineffectief - zonder uitwerking.

2019-07-11

ejaculatie

ejaculatie, - v., uitwerking; schietgebedje.

2019-07-11

efficaliteit

efficaliteit, - v., goede uitwerking, doeltreffendheid.

2019-09-19

ineffectief

zonder kracht, zonder uitwerking.

2018-09-13

Ineffectief

INEFFECTIEF, bn. zonder kracht, zonder uitwerking.

2019-07-10

ineffectief

ineffectief - bn. zonder kracht, zonder uitwerking

2017-03-29

Zachte heelmeesters maken stinkende wonden

Halfhartige maatregelen hebben geen goede uitwerking.

2019-09-20

developpement

o, ontwikkeling; ontvouwing, ontplooiing; nadere uitwerking.

2017-05-02

supra-normaalgedrag

Uitingen van versterkte ( kunstmatige ) uitwerking (= overdrijvingsuitingen). De mens heeft talloze manieren om te overdrijven, zoals bijvoorbeeld het versterken van lichaamssignalen om zo zijn seksuele, vijandige of status te verbeteren of te verhogen. Als voorbeeld geldt bijvoorbeeld het gebruik van make-up, oogwimpers, sieraden, piercing, facelifts,schoonheidshulpmiddelen, kleding, schoeisel en dergelijke. Supra-normale uitingen vindt men ook terug in de reclamewereld. Producten worden verst...

2019-09-19

resultaat

o. uitslag, gevolg, uitwerking, vrucht, opbrengst.

2019-07-10

effect

effect - o. (effecten), uitwerking; gevolg; staatspapier, schuldbekentenis (van eenen Staat enz.); effecten, goederen, vermogen, have; wissels, geldwaardig papier; effectenhandel; effectenbeurs; effecten-sociëteit

2019-09-19

effect

o. 1 uitwerking, gevolg; 2 geldswaardig papier, schuldbrief, aandeelbewijs; ~en, goederen, schuldbrieven van staten, gemeenten, enz.; aandelen; winstbewijzen; ~ sorteren, uitwerking hebben, het gewenste gevolg hebben.

2017-05-30

allesverlammend

alle zaken verlammend; een totaal verlammende uitwerking hebbend

2017-06-13

Cash and Carry wet

Een uitwerking van de Amerikaanse neutraliteitswet uit 1937. De Amerikaanse president bezat volgens die wet het recht de verkoop van bepaalde wapens goed te keuren. De koper moest de wapens contant betalen en in eigen schepen komen halen. Via deze bepaling wist president F.D. Roosevelt in september 1939, na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, het Congres over te halen Groot Brittannië te helpen. Formeel bleef de Amerikaanse neutraliteit in stand. Feitelijk kozen de Verenigde Staten met de...

2019-07-09

armement

armement - o., uitwerking, bewapening, (bijv. van een vesting).

2019-07-09

actuatie

actuatie - v. de uitwerking der geneesmiddelen op levende wezens.

2019-07-11

effet

effet, - m., uitwerking; een zijdelingsche stoot op het biljart.

2019-09-19

operatief

1 werking doend, uitwerking hebbend, wer kend; 2 door operatie.