Wat is de betekenis van uitvoerende macht?

2019
2021-12-08
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

uitvoerende macht

uitvoerende macht - Zelfstandignaamwoord 1. (regering) Één van de drie organen uit het werk van de Franse verlichtingsfilosoof w:Charles de Montesquieu|Charles de Montesquieu in zijn trias politica Verwante begrippen wetgevende macht, rechterlijke macht

Lees verder
1981
2021-12-08
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

uitvoerende macht

„executieve”, het orgaan belast met het uitvoeren der wetten. Tegenwoordig noemt men deze uitvoerende macht echter bij voorkeur bestuur. Ze berust in Nederland en België bij de koning (de kroon). Het is een der drie machten; zie triaspolitica.

Lees verder
1973
2021-12-08
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

uitvoerende macht

dat deel van de overheid dat belast is met de uitvoering van wetten en besluiten (trias politica). In Nederland berust de uitvoerende macht op nationaal niveau bij de koning met zijn verantwoordelijke ministers, op provinciaal niveau bij Gedeputeerde Staten en de commissaris des konings, op gemeentelijk niveau bij het college van burgemeester en we...

Lees verder
1949
2021-12-08
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Uitvoerende macht

staatsfunctie, welke het bestuur van de Staat omvat d.w.z. (in de moderne leer der trias politica: al die verrichtingen, welke niet zijn wetgeving of rechtspraak). De U. wordt uitgeoefend door de Koning (Gw. art. 56).

1933
2021-12-08
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Uitvoerende macht

benaming v/h staatsorgaan, of complex v. organen, dat belast is met de uitvoering v. wetsbepalingen en besluiten, in tegenstelling met de wetgevende macht, d.i. de macht om wetsbepalingen i/h leven te roepen. In den modernen staat berust als regel de uitvoerende macht b/d kroon of het staatspresidium, de ministers enz., terwijl de wetgevende macht...

Lees verder
1933
2021-12-08
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Uitvoerende macht

→ Bestuur; Bestuursorganen; Bestuursrecht.

1916
2021-12-08
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Uitvoerende macht

Uitvoerende macht - Deze berust voor het Rijk bij de Regeering (art. 55 Grw.), in de provinciën bij Gedeputeerde Staten (artt. 139 Grw., 152 Prov. wet) en Commissaris der Koningin (art. 32 Prov. wet) en in de gemeenten bij B. en W. (art. 79 Gem.wet onder a). Zie voor de wenschelijkheid om de u. m. streng te scheiden van de wetgevende macht en de re...

Lees verder