Wat is de betekenis van uitvoeren?

2019
2021-12-08
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

uitvoeren

uitvoeren - Werkwoord 1. exporteren (alle betekenissen) 2. afhandelen, voltrekken, ten uitvoer brengen 3. (software) runnen, een programma uitvoeren uitvoeren - Werkwoord 1. (in een bijzin) meervoud verleden tijd van uitvaren ♢... dat wij uitvoeren ♢... dat jullie uit...

Lees verder
2018
2021-12-08
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

uitvoeren

uitvoeren - regelmatig werkwoord uitspraak: uit-voe-ren 1. naar het buitenland brengen ♢ de meeste tomaten worden uitgevoerd 2. het (volgens plan) maken of doen ♢ wie moet deze werkzaamheden uit...

Lees verder
2003
2021-12-08
Lexicon Energiemarkt

Jean-Paul Pinon

Uitvoeren

Transporteren van elektriciteit vanuit Nederland naar een ander land (artikel 1, onderdeel c, Regeling, houdende nadere regels ten aanzien van de invoer en uitvoer van elektriciteit). Vergelijk: D: doorvoer, D: invoeren.

Lees verder
2002
2021-12-08
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

uitvoeren

Het kunnen uitvoeren van een dans (1) wil zeggen dat de danser zelfstandig het dansmateriaal op de juiste wijze, in de juiste volgorde, met het juiste ruimtegebruik en de juiste intentie kan dansen (1).

1973
2021-12-08
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

uitvoeren

(voerde uit, heeft uitgevoerd), 1. (produkten van een land) naar het buitenland voeren: Nederland voert veel eieren, boter en kaas uit; 2. doen, verrichten: soms ongunstig: wat voer je daar uit? 3. ten uitvoer leggen, volbrengen: herstellingen -; dat muziekstuk werd voor het eerst uitgevoerd te Parijs; 4. bewerken, met zorg maken: het boek is goed...

Lees verder
1952
2021-12-08
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Uitvoeren

v., útfiere; (doen), útheve, -rjochtsje, -kuere, út 'e wei, út it strie sette; stilletjes —, bimuozje; niet veel —, ompankoekje, -wouterje, -jonkerje, -doedelje, mostermealle, flinterknippe, pantsjerove, popeldrukke; een werk —, in karwei yn ’e útset(...

Lees verder
1950
2021-12-08
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Uitvoeren

(voerde uit, heeft uitgevoerd), 1. naar buiten voeren, brengen, geleiden ; — (Zuidn.) met een voertuig wegbrengen; 2. (in ’t bijz.) (producten van een land) naar het buitenland voeren : ons land voert vee, boter en kaas uit; 3. doen, verrichten : hij voert niets uit; soms ongunstig: wat voer je daar uit? 4. ten u...

Lees verder
1937
2021-12-08
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

uitvoeren

voerde uit, h. uitgevoerd (1 naar het buitenland voeren; 2 doen, verrichten; 3 volbrengen, ten uitvoer brengen): 1. boter, kaas, geslacht vlees naar Engeland uitvoeren; 2. wat voert gij uit, doet gij? hij voert niets uit, luiert; wat moet ik hiermee uitvoeren? daar is niets mee uit te voeren; 3. het muziekstuk werd keurig uitgevoerd, gespeeld; een...

Lees verder
1898
2021-12-08
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

UITVOEREN

UITVOEREN - (voerde uit, heeft uitgevoerd), buitenslands voeren: ons land voert vee, boter en kaas uit; — doen, verrichten : hij voert niets uit; wat voer je daar uit, wat doet gij daar ?; — ten uitvoer leggen, volbrengen : plannen, bevelen uitvoeren; het uitvoerend bewind; de uitvoerende macht, de ministers (in tegenst. van de wetgeve...

Lees verder
1898
2021-12-08
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Uitvoeren

zie Bewerken.