2019-11-16

uitvoeren

Het kunnen uitvoeren van een dans (1) wil zeggen dat de danser zelfstandig het dansmateriaal op de juiste wijze, in de juiste volgorde, met het juiste ruimtegebruik en de juiste intentie kan dansen (1).

2019-11-16

uitvoeren

uitvoeren - Werkwoord 1. exporteren (alle betekenissen) 2. afhandelen, voltrekken, ten uitvoer brengen 3. (software) runnen, een programma uitvoeren uitvoeren - Werkwoord 1. (in een bijzin) meervoud verleden tijd van uitvaren ♢... dat wij uitvoeren ♢... dat jullie uitvoeren ♢... dat zij uitvoeren Woordherkomst samenstelling van uit(bijwoord) en voeren(werkwoord)...

2019-11-16

uitvoeren

uitvoeren - regelmatig werkwoord uitspraak: uit-voe-ren 1. naar het buitenland brengen ♢ de meeste tomaten worden uitgevoerd 2. het (volgens plan) maken of doen ♢ wie moet deze werkzaamheden uitvoeren? 1. wat voeren jullie daar uit? [wat doen jullie voor stoute of slechte din...

2019-11-16

UITVOEREN

UITVOEREN - (voerde uit, heeft uitgevoerd), buitenslands voeren: ons land voert vee, boter en kaas uit; — doen, verrichten : hij voert niets uit; wat voer je daar uit, wat doet gij daar ?; — ten uitvoer leggen, volbrengen : plannen, bevelen uitvoeren; het uitvoerend bewind; de uitvoerende macht, de ministers (in tegenst. van de wetgevende macht, de StatenGeneraal); — spelen, (een muziekstuk, eene opera): dat stuk is goed uitgevoerd.

2019-11-16

Uitvoeren

zie Bewerken.