Wat is de betekenis van Uitvoer?

2019
2021-10-16
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

uitvoer

uitvoer - Zelfstandignaamwoord 1. (economie) de verkoop van goederen aan het buitenland De uitvoer van Duitse goederen was door de lage euro flink gestegen. 2. het verwerkelijken van iets Daarmee was het overbodig geworden het plan ten uitvoer te brengen....

Lees verder
2018
2021-10-16
Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

Uitvoer

Het leveren van goederen en het verlenen van diensten door ingezetenen aan het buitenland (niet-ingezetenen). Zie ook: Ingezetene, Uitvoer van diensten, Uitvoer van goederen

2018
2021-10-16
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

uitvoer

uitvoer - zelfstandig naamwoord uitspraak: uit-voer 1. het vanuit het eigen land naar het buitenland brengen ♢ de uitvoer is dit jaar toegenomen 1. iets ten uitvoer brengen [het doen zoals het moet...

Lees verder
2017
2021-10-16
Digischool

Begrippenlijst toerisme

Uitvoer

Uitvoer zijn alle producten en diensten die naar een ander land verkocht worden.

2016
2021-10-16
Logistiek

Logistieke begrippen omschreven.

Uitvoer

Uitvoer is het totaal aan goederen dat in Nederland wordt geproduceerd of vervaardigd en naar het buitenland wordt vervoerd. Ook goederen die door Nederland worden vervoerd en daarbij eigendom worden van een Nederlandse ingezetene worden als uitvoer gezien. Uitvoer is het totaal aan goederen dat vanuit Nederland naar andere landen wordt getransport...

Lees verder
2003
2021-10-16
De Nederlandse Economie 2003

Geschreven door CBS, 2003

Uitvoer

De goederen en diensten die door ingezetenen aan het buitenland zijn verkocht.

1981
2021-10-16
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

uitvoer

(export), verkoop van goederen aan het buitenland. De uitvoer van Nederland in 1970 bedroeg 42 595 milj. gulden; in % van de waarde: voedings- en genotmiddelen 23,3 grondstoffen 6,6 oliën en vetten I minerale brandstoffen en smeermiddelen 7,9 chemische Produkten 13 halffabrikaten 18 machines en vervoermaterieel .... 19,6 andere fa...

Lees verder
1973
2021-10-16
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

uitvoer

m. (-en), 1. verkoop en vervoer van produkten naar het buitenland, export; 2. wat uitgevoerd wordt (naar de omvang); de van dat land is kleiner dan de invoer; 3. het uitvoeren, in de uitdr. ten brengen, leggen, volvoeren; 4. output van een computer.

Lees verder
1952
2021-10-16
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Uitvoer

s., útfier.

1950
2021-10-16
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Uitvoer

m. (-en), 1. verkoop en vervoer van producten van het eigen land naar het buitenland, export: Amerika heeft de uitvoer van koren verboden ; statistiek van in- en uitvoer; 2. hetgeen uitgevoerd wordt (naar de omvang): de uitvoer van dat land is kleiner dan de invoer; onzichtbare uitvoer, het verlenen van diensten aan vreemde la...

Lees verder
1940
2021-10-16
Economische encyclopedie 1940

Economische encyclopedie (1940), samengesteld door D.C. van der Poel. Gepubliceerd door Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V. Utrecht.

Uitvoer

zie: Handel buitenland, Handelspolitiek.

1933
2021-10-16
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Uitvoer

export, het brengen v. goederen uit een land naar een ander land; ook: h. complex der uitgevoerde goederen.

1916
2021-10-16
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Uitvoer

Uitvoer - Zie HANDELSBALANS en HANDELSSTATISTIEK.

1910
2021-10-16
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Uitvoer

Uitvoer - het overbrengen van voortbrengselen, waren, koopmanschappen, bewerkte of onbewerkte stoffen, enz. uit het land, waarin zij zijn voortgebracht naar een vreemd land.

1898
2021-10-16
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

UITVOER

UITVOER - m. (-en), vervoer naar het buitenland : Amerika heeft den uitvoer van koren verboden; recht van uitvoer; — het uitgevoerde : de uitvoer is hier te lande minder dan de invoer; — het uitvoeren : ten uitvoer brengen of leggen, volvoeren.

Lees verder