Wat is de betekenis van Uitlevering?

2024-06-25
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

uitlevering

uitlevering - Zelfstandignaamwoord 1. de overdracht van een gevangene naar een andere autoriteit Nadat hij de afluisterpraktijken van de NSA had blootgelegd, vreesde Edward Snowden voor uitlevering aan de Verenigde Staten. Woordherkomst Naamwoord van handeling van uitleveren met he...

2024-06-25
CBS begrippenlijst

CBS (2018)

Uitlevering

Het overdragen van personen door een staat aan een andere staat ter berechting en bestraffing voor aldaar begane misdrijven, op grond van een verdrag tussen deze staten. Zie ook: Overlevering

2024-06-25
Begrippen Immigratie en Naturalisatie

Immigratie- en Naturalisatiedienst (2017)

Uitlevering

Uitlevering heeft een strafrechtelijk doel, namelijk het ter beschikking stellen van een persoon aan buitenlandse autoriteiten wegens een strafrechterlijk onderzoek in betreffend land dat tegen de persoon is gericht of wegens een opgelegde straf of maatregel die ten uitvoer gelegd moet worden. Gedurende het uitleveringsverzoek wordt een vreemdeling...

2024-06-25
Mensenrechten begrippenlijst

Amnesty International (2007)

Uitlevering

Uitlevering is de term voor het uitwijzen naar een land dat daarom verzoekt van een persoon die verdacht wordt van een misdrijf. Volgens het VN-verdrag tegen marteling is hetzij uitlevering van een folteraar hetzij berechting in het land waar hij verblijft verplicht. Internationale normen verbieden uitlevering van personen die marteling of wrede be...

2024-06-25
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

uitlevering

Is tussen bepaalde staten een uitleveringsverdrag gesloten, dan leveren zij aan elkaar de misdadigers uit die in hun eigen land misdrijven hebben gepleegd en over de grens zijn gevlucht.

2024-06-25
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Uitlevering

In de koffiecultuur de verhouding tussen vrucht-(bes-)gewicht en het gewicht aan marktkoffie. Het uitleveringspercentage varieert met koffiesoort en variëteit en bedraagt bij sommige hybriden 9%, maar bij Robusta 22%. De term u. wordt ook bij andere producten gebruikt in dgl. zin (vgl. Uitmalingspercentage).

2024-06-25
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Uitlevering

s., útlevering.

2024-06-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Uitlevering

v. (-en), 1. het uitleveren; overgifte van personen door de organen van een staat aan die van een andere : tractaat van uitlevering, overeenkomst tussen twee landen om de voortvluchtige misdadigers aan elkaar uit te leveren; 2. overgifte aan de betrokken autoriteiten van in beslag genomen of verbeurd verklaarde zaken; 3. meerder volume dat u...

Wil je toegang tot alle 16 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-25
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Uitlevering

het aan een andere Staat op diens verzoek overgeven van een vreemdeling wegens het begaan hebben van een strafbaar feit, waarvoor U. is toegestaan (zie „Uitleveringswet” van 6-4-1875, S. 66). U. wordt gevraagd langs diplomatieke weg. De uitgeleverde kan slechts worden vervolgd voor het feit, waarvoor U. is toegestaan; voor andere feiten...