2019-10-15

Uithoorn

Dorp, ontstaan bij een oversteekplaats in de Amstel en oorspronkelijk behorend tot de heerlijkheid Mijdrecht. Rond 1498 werd Uithoorn een zelfstandig gerecht en in de 17de eeuw groeide het uit tot een marktplaats, onder meer door de ligging aan de Amstel en door inpolderingen in de omgeving (1630-'40). In 1672 werd tegen de Fransen de schans aangelegd. Dit had een lintvormige uitbreiding langs de rivier tot gevolg. Na een brand in 1781 werd het dorpsdeel ‘De Schans’ grotendeels herbouwd. Tot...

2019-10-15

Uithoorn

Village, originated at a crossing in the Amstel and originally belonging to the glory Mijdrecht. Around 1498 Uithoorn became an independent dish and in the 17th century it grew into a market place, partly due to its location on the Amstel river and through impoldering in the area (1630-'40). In 1672 the rampart was laid against the French. This resulted in a ribbon-like extension along the river. After a fire in 1781 the village part 'De Schans' was largely rebuilt. Until 1915 further densificat...

2019-10-15

Uithoorn

Uithoorn - Gem. in Nd.-Holl., langs de Utr. en Zuid-Holl. grens ; 1861 H.A., meest laagveen, maar in de drooggelegde plassen kleigrond. Hier lag oorspronkelijk een uithoorn (d. i. uithoek) van den Amstel, welke naam op de geheele gem. is overgegaan. Vóór dien tijd heette de streek Thamen a. d. Amstel, zooals de Herv. gem. zich nog steeds noemt. Het gemeentewapen dwaalt dus, als het bij den naam der gem. denkt aan een engel, die uit een hoorn komt. Er zijn 3300 inw., die van landbouw (in de dro...