Wat is de betekenis van uithof?

2020
2021-09-19
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

uithof

bij een klooster behorende hoeve. bij een klooster of abdij behorende, maar daarbuiten, op het platteland gelegen hoeve, die min of meer als centrale dependance dienstdeed en vanwaaruit de landerijen van het klooster of de abdij bewerkt en bestuurd werden, aanvankelijk door de monniken zelf, later door lekenbroeders en nog later door pachtbo...

Lees verder
1982
2021-09-19
Encyclopedie van Zeeland

Alles over Zeeland

UITHOF

→ Grangia.

1973
2021-09-19
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

uithof

m. (-hoven), (hist.) buiten de ommuring van een klooster gelegen, daarbij behorende hofstede.

1958
2021-09-19
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

UITHOF

(grangia, voorwerk; Fr.: úthôf), a. in de M.E. nederzetting van conversen met enkele monniken op afgelegen grondbezit van een landbouwend klooster. Komen voor bij benedictijnen, cisterciënzers, norbertijnen; ook van hospitaalridders en tertiarissen. Sommige hadden religieuze betekenis, bijv. Bakkeveen, maar het was vaak moeilijk d...

Lees verder
1952
2021-09-19
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Uithof

s.; (van klooster), úthôf (it), foarwurk (it).

1900
2021-09-19
Collectie Nederland

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie

uithof

Een uithof is een complex van op het platteland gelegen gebouwen van een klooster voor agrarisch bedrijf, dat bijvoorbeeld een tiendschuur, molen en stallen omvat.