Wat is de betekenis van Uitgenodigde vluchteling?

2023-09-25
Begrippenlijst Vreemdelingenbeleid

Ministerie van Justitie (2022)

Uitgenodigde vluchteling

Vluchtelingen die door de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) worden voorgedragen. Deze vluchtelingen krijgen dan opvang in bijvoorbeeld Nederland. Zie ook quotumbeleid )

2023-09-25
CBS begrippenlijst

CBS (2018)

Uitgenodigde vluchteling

Vluchteling die eerst door de United Nations High Commissionair for Refugees (UNHCR) wordt geselecteerd en vervolgens door de Nederlandse overheid wordt uitgenodigd om naar Nederland te komen. Deze persoon krijgt daarmee een verblijfsstatus zonder voorafgaande indiening van een asielverzoek. Zie ook: Asielverzoek, Asielzoeker