Wat is de betekenis van Uitgangspunt?

2021
2021-01-26
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Uitgangspunt

Een uitgangspunt is datgene wat als de basis of het vertrekpunt wordt gezien. Het biedt onder meer houvast bij de ontwikkeling van doelen en andere gedachten of ideeën. Het woord is op allerlei instellingen en instanties van toepassing, maar ook individuen beschikken over uitgangspunten. "Ik ga altijd uit van het positieve in de mens." Hiermee laa...

Lees verder
2019
2021-01-26
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

uitgangspunt

uitgangspunt - Zelfstandignaamwoord 1. de aannames en veronderstellingen waar men van uitgaat De dualiteit van golf en deeltje is het uitgangspunt van de kwantummechanica. Woordherkomst samenstelling van uitgang en punt met het invoegsel -s- Synoniemen aangrijpingspunt, aa...

Lees verder
2018
2021-01-26
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

uitgangspunt

uitgangspunt - zelfstandig naamwoord uitspraak: uit-gangs-punt 1. wat vastligt, waar je van uit gaat ♢ mijn uitgangspunt is dat alle mensen gelijk zijn Zelfstandig naamwoord: uit-gangs-punt het uitgangspunt ...

Lees verder
1973
2021-01-26
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

uitgangspunt

o. (-en), punt van uitgang (eig. en fig.): het — van zijn redenering: het als basis aangenomen gegeven.

1950
2021-01-26
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Uitgangspunt

o. (-en), punt van uitgang, vanwaar men begint te gaan, zowel bij een eig. als bij een fig. beweging: het uitgangspunt van onze tocht; het uitgangspunt van zijn redenering, het beginpunt.