Wat is de betekenis van uitdrukking?

2021
2022-12-07
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Uitdrukking

Een uitdrukking is een vaste combinatie van woorden en heeft meestal een indirecte betekenis. Iemand kan ook een bepaalde uitdrukking op zijn gezicht hebben. Er bestaan verschillende soorten uitdrukkingen in onze taal. Een gezegde is een vaste uitdrukking waarmee naar een specifieke situatie wordt verwezen. Een gezegde kan worden aangepast aan de s...

Lees verder
2019
2022-12-07
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

uitdrukking

uitdrukking - Zelfstandignaamwoord 1. door drukken of persen ontdoen van vocht Toen de moeder van Henk het doorweekte en bevuilde overhemd zag, trachtte zij door middel van uitdrukking het zwaar aangetaste kledingstuk voor te bereiden op de vuilnisbak. 2. een verbinding van woorden met een...

Lees verder
2018
2022-12-07
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

uitdrukking

uitdrukking - zelfstandig naamwoord uitspraak: uit-druk-king 1. wat je kunt lezen op een gezicht ♢ aan de uitdrukking op zijn gezicht zag ik dat hij het leuk vond 2. vaste reeks woorden met een aparte, vaak figuurlijke betekenis...

Lees verder
2001
2022-12-07
Begrippenlijst drama

Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Uitdrukking

(→) expressie.

1973
2022-12-07
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Uitdrukking

v. (-en), 1. het uitdrukken; uitdrukking geven aan, onder woorden brengen, zeggen; 2. spreekwijze; 3. karakteristieke gelaatstrek: een gezicht vol uitdrukking; ook van gebaren, houding enz. gezegd.

Lees verder
1952
2022-12-07
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Uitdrukking

s., útdrukking, sizwize.

1950
2022-12-07
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Uitdrukking

v. (-en), 1. het uitdrukken: tekens die dienen tot uitdrukking der gedachten. 2. woord, bep. vaste verbinding van woorden, gezegde, spreekwijze: lage, gemene, gangbare uitdrukkingen; woorden en uitdrukkingen der Franse taal. 3. geheel van trekken op het gelaat die de innerlijke gesteldheid of de aandoeningen tonen, expressie: ...

Lees verder
1937
2022-12-07
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

uitdrukking

v. uitdrukkingen (het uitdrukken; hetgeen uitgedrukt is of wordt: 1 zegswijze; 2 karakteristieke, sprekende gelaatstrek; ziel, leven): 1. woorden en uitdrukkingen in de taal; 2. een gelaat zonder uitdrukking; nog: dit komt niet tot uitdrukking, niet tot zijn recht, is niet merkbaar.

Lees verder
1930
2022-12-07
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

uitdrukking

('uid) v. (-en) I. Eig. 1. Algm. het uitdrukken. 2. Inz. het uitdrukken (2), uiten. II. Metn. [van I 2] manier waarop men zich uitdrukt, uit nl. 1. zegswijze : woorden en -en in de taal; „in arren moede” is een geijkte Syn.→ bewoording. 2. kenschetsende (gelaats)trekken : een gelaat zonder -.

Lees verder
1898
2022-12-07
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Uitdrukking

zie Bewoording.