Wat is de betekenis van Uitdenken — verdichten — verzinnen?

1898
2020-11-01
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Uitdenken — verdichten — verzinnen

Iets nieuws bedenken, (zie bij Denken). In uitdenken ligt het denkbeeld van eene opzettelijke inspanning van het denkvermogen, zoodat men het denkbeeld in alle deelen geordend en voltooid ter uitvoering kan overgeven. Verzinnen ziet meer op het krijgen eener gelukkige ingeving door de werking van het vernuft of de phantasie. Vandaar dat verzinnen o...

Lees verder