Wat is de betekenis van Uitbesteden?

2019
2021-01-27
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

uitbesteden

uitbesteden - Werkwoord 1. iets niet zelf doen maar het door een ander laten doen De puber had het opruimen van haar kamer uitbesteed aan haar moeder. Het kleine bedrijf had zijn administratie uitbesteed aan een administratiebedrijf die deze procedure out...

Lees verder
2018
2021-01-27
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

uitbesteden

uitbesteden - regelmatig werkwoord uitspraak: uit-be-ste-den 1. al dan niet tegen betaling bij anderen onderbrengen ♢ twee dagen per week besteedt zij haar kinderen uit bij opa en oma 2. de uitvoering van een werk door een onder...

Lees verder
2017
2021-01-27
Rombouts Advies

Schrijver op Ensie

Uitbesteden

Uitbesteden is het laten maken of het laten bewerken van delen van het eindproduct en/of door derden laten verrichten van diensten ten behoeve van het eigen fabricageproces. Er kan bij uitbesteding een onderscheid gemaakt worden tussen: • Capaciteitsuitbesteding; • Specialistische uitbesteding.

Lees verder
2007
2021-01-27
Organisatie en Management

Een praktijkgerichte benadering van Organisatie & Management

Uitbesteden

Dit is het afstoten van bepaalde activiteiten naar andere ondernemingen.

1991
2021-01-27
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Uitbesteden

Het laten uitvoeren van activiteiten door derden volgens specificaties en/of aanwijzingen van een opdrachtgever.

1973
2021-01-27
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

uitbesteden

(besteedde uit, heeft uitbesteed), buiten het huis in de kost doen: kinderen —; 2. (eenaangenomen werk) aan anderen overdoen.

Lees verder
1950
2021-01-27
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Uitbesteden

(besteedde uit, heeft uitbesteed), 1. buiten het huis in de kost doen: kinderen, oude vrouwen uitbesteden. 2. (een aangenomen werk) geheel of gedeeltelijk aan anderen overdoen.

Lees verder
1898
2021-01-27
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

UITBESTEDEN

UITBESTEDEN - (besteedde uit, heeft uitbesteed), buiten het huis besteden, in den kost doen : kinderen, oude vrouwen uitbesteden; — een aangenomen werk geheel of gedeeltelijk aan anderen overdoen. UITBESTEDING, v. (-en).

Lees verder