Wat is de betekenis van Uit zijn vel springen?

1998
2021-12-07
Riemer Reinsma

Gezegden

UIT ZIJN VEL SPRINGEN

Het komt wel eens voor dat de ene zegswijze de andere als onvermijdelijke consequentie heeft. Zo zal het feit dat IEMAND ZICH DIK MAAKT ertoe leiden dat hij vroeg of laat UIT ZIJN VEL zal SPRINGEN. In beide gevallen is hij boos. Fysiek gesproken kun je pas uit je vel springen nadat je je dik gemaakt hebt, maar in overdrachtelijke zin luistert het z...

Lees verder
1977
2021-12-07
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoet, uitgegeven door Thieme Meulenhoff ©

Uit zijn vel springen

eig. barsten, hetzij van vrees of van woede; thans alleen bij overdrijving gezegd van iemand die woedend is, zich „dik” maakt en buiten zichzelf raakt. Sinds de 16de e. bekend. Vgl. Mnl. spliten (van nijd of woede); barsten van spijt en het Lat. (invidia) rumpi; gaudimonio.felicitate dissilire1). Ook in andere talen kent men de uitdr.,...

Lees verder
1925
2021-12-07
Nederlandse spreekwoorden

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden (1923-1925) door F.A. Stoett

Uit zijn vel springen

D.i. barsten, hetzij van vrees, van woede of angst; thans alleen bij overdrijving gezegd van iemand, die woedend is, zich dik maakt en buiten zich zelf raakt; vgl. mnl. (van torne) spliten; ndl. barsten van spijten het lat. (invidia) rumpi; gaudimonio, felicitate dissilire. De uitdrukking dagteekent bij ons...

Lees verder