Wat is de betekenis van uit Nigtevecht komen?

2022
2023-01-30
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster

uit Nigtevecht komen

(1974) (Barg.) homoseksueel zijn. Woordspeling via de plaatsnaam met nicht*. Syn.: hij komt uit Nichtenstein*. • (Enno Endt en Lieneke Frerichs: Bargoens Woordenboek. 1974) • (Arendo Joustra: Homo-erotisch woordenboek. 1988) • Hij komt uit Nigtevecht (ca. 1950) = ‘hij is een homoseksueel’. Naar Nigtevecht in Utrecht, me...

Lees verder