Wat is de betekenis van Uit de mouw schudden?

1726
2022-10-06
Carolus Tuinman

Nederduitsche spreekwoorden

Uit de mouw schudden

Dit zegt men van iets gereedelijk en met weynig moeite te voorschijn brengen: ’t geen op predikatien, of iets diergelijks word toegepast.’t Is ontleent van de Moniken, die in hunne wyde mouwen, kruisbeelden, en voorgewende heilige overblijfzels hadden, welke zy in hunne predikatien daar uit haalden, en vertoonden aan het volk. Op zulke...

Lees verder