2020-02-28

Uit de hand verkoopen

Uit de hand verkoopen - noemt men den verkoop, waarbij de kooper met den verkooper onderhandelt (ook door tusschenpersonen mogelijk) in tegenstelling met verkoop bij veiling en bij inschrijving, waarbij de kooplustigen op een bepaald tijdstip een bod kunnen doen, of de door hen geboden prijzen vóór een zekeren datum moeten opgegeven zijn.