Wat is de betekenis van Uilenburg?

2002
2021-06-18
XYZ van Amsterdam

Geschreven door J. Kruizinga Gerrit Vermeer, 2002

Uilenburg

Uilenburg is met Marken* en Rapenburg* een van drie eilanden die in 1593 aan de stad werden toegevoegd en ingericht voor de vestiging van scheepstimmerwerven. Hoewel de betekenis van de naam niet met zekerheid valt vast te stellen, is bekend dat er reeds in 1470 een moerassig stuk land op deze plaats lag, de Uylenbraeck geheten. Juist in de tijd da...

Lees verder
1985
2021-06-18
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

UILENBURG

volksbuurt in ’s-Hertogenbosch, oorspronkelijk havenbuurt met diverse gasthuizen en kloosters; raakte in verval, werd om de monumentale bebouwing beschermd en gerestaureerd.