2019-08-23

Ubach

Ulbach (Louis), een verdienstelijk Fransch romanschrijver, geboren den 7den Maart 1822 te Troyes, studeerde te Parijs en deed in 1844 een bundel lierdichten onder den titel: „GIoriana” in het licht verschijnen. Vervolgens schreef hij in verschillende dagbladen en leverde in den „Figaro” de hekelbrieven : „Lettres de Ferragus”, doch de regtbank deed hem boeten voor zijne vrijmoedigheid. Van zijne romans vermelden wij: „L’homme au Louis d’or (1854)”, — „Les roués sans le s...

Lees verder