2020-02-28

U-profiel

profiel waarvan de dwarsdoorsnede de vorm heeft van de hoofdletter U