Wat is de betekenis van TWISTAPPEL?

1973
2021-05-07
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

twistappel

m. (-s), appel waarom getwist wordt, m.n. de gouden appel van Eris; (fig.) voorwerp of punt van geschil, aanleiding tot tweedracht.

1950
2021-05-07
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Twistappel

m. (-s), appel waarom getwist wordt; (myth.) de gouden appel van Eris, de godin der tweedracht, voorzien van het opschrift voor de schoonste, die zij, om zich te wreken over de belediging, dat zij niet genodigd was op het bruiloftsmaal van Peleus en Thetis, op de feestdis wierp en waardoor twist ontstond tussen Hera, Pallas Athene en Aphrodi...

Lees verder
1925
2021-05-07
Nederlandse spreekwoorden

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden (1923-1925) door F.A. Stoett

Twistappel

Eig. de gouden appel, die door Eris, de godin van den twist, onder de gasten ter bruiloft van Peleus en Thetis geworpen werd, met het opschrift ‘voor de schoonste’, dien de drie godinnen Hera (Juno), Athene (Minerva) en Aphrodite (Venus) elkander betwistten en die door den herder Paris aan Aphrodite werd toegewezen. Bij overdracht: iets...

Lees verder
1921
2021-05-07
Levende taal

T. Pluim - 1921

Twistappel

een oorzaak van twist, oneenigheid. Toen Thetis (een dochter van den zeegod Nereus) met Peleus, een koning in Thessalië, in het huwelijk zou treden, werd er een schitterende bruiloft gevierd, waarop alle góden en godinnen waren uitgenoodigd en ook verschenen. Alleen Eris, de godin van de tweedracht, had men wijselijk niet gevraagd. Uit...

Lees verder
1898
2021-05-07
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

TWISTAPPEL

TWISTAPPEL - m. (-s), eig. een appel waarom getwist w'ordt; (myth.) de gouden appel van Eris, de godin der Tweedracht, voorzien van het opschrift voor de schoonste, dien zij, om zich te wreken over de beleediging, dat zij niet genoodigd was op het bruiloftsmaal van Peleus en Thetis, op den door de gasten omringden en fraai versierden feestdisc...

Lees verder