Wat is de betekenis van tussen hamer en aambeeld?

2024-04-16
Signalement van sprekende zegswijzen

A. Houwelink ten Cate (1977)

tussen hamer en aambeeld

De uitdrukking tussen hamer en aambeeld, die aan het werk van de smid is ontleend, gebruiken we om een uiterst hachelijke situatie aan te duiden. Wie tussen hamer en aambeeld zit (eigenlijk: ligt) is machteloos en wordt in een bepaalde vorm geplet (lees: wordt gedwongen een positie in te nemen die hem noodlottig zal worden). Deze zegswijze wordt di...