Wat is de betekenis van Tussen gemeenten verhuisde personen?

2024-02-22
CBS begrippenlijst

CBS (2018)

Tussen gemeenten verhuisde personen

Tussen gemeenten verhuisde personen zijn personen die verhuisd zijn waarbij het oude en het nieuwe adres in verschillende gemeenten liggen. In de CBS-bevolkingsstatistieken zijn uitsluitend die verhuizingen opgenomen die door de burger zijn gemeld bij het bevolkingsregister van zijn of haar woongemeente. Wijzigingen van adres door wijziging van str...